REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Archiwum wiadomości • Numery czasopism dodane do RUB w IV kwartale 2023 r.:
 • Numery czasopism dodane do RUB w III kwartale 2023 r.:
  • Białorutenistyka Białostocka tom 14,
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 22,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 1(14),
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 6, No. 1,
  • Elpis T. 25,
  • Optimum. Economic Studies nr 2(112),
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2(18),
  • Studia Wschodniosłowiańskie tom 22,
 • Numery czasopism dodane do RUB w II kwartale 2023 r.:
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 28 nr 2,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 38, Issue 39,
  • Optimum. Economic Studies nr 1(111),
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1(17),
  • Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza nr tom 6,
 • Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2023 r.:
Biblioteka Uniwersytecka zrealizowała projekt Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021. Więcej informacji na stronie UwB.

 • Numery czasopism dodane do RUB w IV kwartale 2021 r.:
  • Białorutenistyka Białostocka T. 13,
  • Białostockie Archiwum Językowe nr 21,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 26 nr 3, Vol. 26 nr 4,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 1(10), nr 2(11)
  • Linguodidactica T. 25,
  • Miscellanea Historico-Iuridica T. 20, Z. 1,
  • Optimum. Economic Studies nr 4(106),
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1(15),
  • Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza nr 5,
 • Numery czasopism dodane do RUB w III kwartale 2021 r.:
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 18,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 26 nr 2,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 33,
  • Elpis T. 23,
  • Formalized Mathematics Volume 29, Issue 1,
  • Optimum. Economic Studies Nr 3(105),
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2(14),
 • Numery czasopism dodane do RUB w II kwartale 2021 r.:
 • Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2021 r.:
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 16,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 25 nr 3, Vol. 25 nr 4,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 31,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 2(9),
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 4, No. 1,
  • Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych vol. 31,
  • Linguodidactica T. 24,
  • Optimum. Economic Studies Nr 1(103) ,
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1(13),
  • Studia Podlaskie T. 28,
  • Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza T. 4,
  • Studia Wschodniosłowiańskie T. 20, • Numery czasopism dodane do RUB w IV kwartale 2020 r.:
 • Numery czasopism dodane do RUB w III kwartale 2020 r.:
  • Białostockie Archiwum Językowe nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9,
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 15,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 25 nr 2,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 29,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 1(8),
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 2(12),
  • Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza T. 3,
 • Numery czasopism dodane do RUB w II kwartale 2020 r.:
 • Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2020 r.:
  • Białostockie Archiwum Językowe nr 19,
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 14,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 24 nr 4,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 26, Issue 27,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 2(7),
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 3, No. 2,
  • Optimum. Economic Studies nr 4(98), nr 1(99),
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1(11),
  • Rocznik Teologii Katolickiej T. 18,
  • Studia Iuridica Agraria T. 16, • Numery czasopism dodane do RUB w IV kwartale 2019 r.:
  • Annual Center Review nr 11,
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 13,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 25,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 1(6),
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 3, No. 1,
  • Elpis T. 21,
  • Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych vol. 30/2,
 • Numery czasopism dodane do RUB w III kwartale 2019 r.:
 • Numery czasopism dodane do RUB w II kwartale 2019 r.:
  • Białorutenistyka Białostocka T. 10,
  • Białostockie Archiwum Językowe nr 18,
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 12,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 24 nr 1,
  • Białostockie Teki Historyczne T. 16,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 23,
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 2, No. 2,
  • Formalized Mathematics Vol. 27 Issue 1,
  • Linguodidactica T. 22,
  • Miscellanea Historico-Iuridica T. 17, Z. 1,
  • Optimum. Economic Studies nr 2(96),
  • Pogranicze. Studia Społeczne T. 33, T. 34
  • Studia Teologii Dogmatycznej T. 4,
  • Studia Wschodniosłowiańskie T. 18,
 • Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2019 r.: • Numery czasopism dodane do RUB w IV kwartale 2018 r.:
 • Numery czasopism dodane do RUB w III kwartale 2018 r.:
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 11,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 19,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 1(4),
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 2 no. 1,
  • Formalized Mathematics Volume 26 Issue 1,
  • Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych vol. 29/2,
  • Linguodidactica T. 21,
  • Miscellanea Historico-Iuridica T. 16, Z. 1, T. 16, Z. 2,
  • Optimum. Economic Studies Nr 1(91),
  • Studia Iuridica Agraria T. 15,
  • Studia Podlaskie T. 25.
 • Numery czasopism dodane do RUB w II kwartale 2018 r.:
  • Annual Center Review nr 10,
  • Białostockie Archiwum Językowe nr 17,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 22 nr 4,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 18,
  • Formalized Mathematics Volume 25 Issue 4,
  • Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych vol. 29/1,
  • Optimum. Studia Ekonomiczne nr 6(90),
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2(8),
  • Studia Wschodniosłowiańskie T. 17.
 • Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2018 r.:
  • Białorutenistyka Białostocka T. 9,
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 10,
  • Białostockie Teki Historyczne T. 15,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 22 nr 3,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 2(3),
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 16,
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 1 no. 1,
  • Elpis T. 19,
  • Formalized Mathematics Volume 25 Issue 2 i Volume 25 Issue 3,
  • Optimum. Studia Ekonomiczne nr 4(88 i nr 5(89),
  • Rocznik Teologii Katolickiej T. 16/1, T. 16/2 i T. 16/3.Nowy tytuł czasopisma w RUB
W Repozytorium UwB dostępny jest pierwszy numer Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych. Jest to inicjatywa stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych i Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. Redaktorem naczelnym pisma jest dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych.RUB w Ranking Web of Repository
Po dwóch latach swojej działalności, nasze Repozytorium, w światowym rankingu 2295. elektronicznych archiwów zajmuje 861. miejsce (zmiana o 297 pozycji w stosunku do poprzedniego roku).Open Access Week 2016 - Debata i warsztaty. Strona głowna DebatyWarsztaty RUB - Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku. Buduj z nami Otwarte Archiwum Wiedzy, odbyły się 13 maja oraz 27 czerwca na Wydziale Filologicznym, 22 maja na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, 29 maja na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, 5 czerwca w Instytucie Biologii oraz 16 czerwca w Instytucie Chemii. Celem warsztatów było zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z deponowaniem i wyszukiwaniem prac w RUBRepozytorium Uniwersytetu w Białymstoku w 2014 roku otrzymało dofinansowane ze środków MNiSW, w zakresie działalności upowszechniającej naukę (677/P-DUN/2014), na realizację zadania"Poszerzenie zasobów naukowych Biblioteki im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku poprzez rozwój repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu w Białymstoku"Centrum Cyfrowe Projekt: Polska organizuje w maju cykl pięciu webinariów poświęconych otwartym zasobom edukacyjnym. Szkolenia są adresowane do nauczycieli akademickich i odbywają się w ramach projektu Komisji Europejskiej LangOER.
Program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Centrum Cyfrowego.