REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Archiwum wiadomości

Nowy tytuł czasopisma w RUB
W Repozytorium UwB dostępny jest pierwszy numer Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych. Jest to inicjatywa stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych i Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. Redaktorem naczelnym pisma jest dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych.RUB w Ranking Web of Repository
Po dwóch latach swojej działalności, nasze Repozytorium, w światowym rankingu 2295. elektronicznych archiwów zajmuje 861. miejsce (zmiana o 297 pozycji w stosunku do poprzedniego roku).Open Access Week 2016 - Debata i warsztaty. Strona głowna DebatyWarsztaty RUB - Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku. Buduj z nami Otwarte Archiwum Wiedzy, odbyły się 13 maja oraz 27 czerwca na Wydziale Filologicznym, 22 maja na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, 29 maja na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, 5 czerwca w Instytucie Biologii oraz 16 czerwca w Instytucie Chemii. Celem warsztatów było zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z deponowaniem i wyszukiwaniem prac w RUBRepozytorium Uniwersytetu w Białymstoku w 2014 roku otrzymało dofinansowane ze środków MNiSW, w zakresie działalności upowszechniającej naukę (677/P-DUN/2014), na realizację zadania"Poszerzenie zasobów naukowych Biblioteki im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku poprzez rozwój repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu w Białymstoku"Centrum Cyfrowe Projekt: Polska organizuje w maju cykl pięciu webinariów poświęconych otwartym zasobom edukacyjnym. Szkolenia są adresowane do nauczycieli akademickich i odbywają się w ramach projektu Komisji Europejskiej LangOER.
Program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Centrum Cyfrowego.