REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Linguodidactica, 2020, tom XXIV : [23]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

 1. Olga Anchimiuk, Maryna Michaluk
  Использование языковой игры для развития межкультурной компетенции у студентов-поляков
 2. Małgorzata Borek
  Синтаксемный анализ в сравнительном языкознании (на материале русского и польского языков)
 3. Anna Czapla
  Błędy leksykalne Ukraińców uczących się języka polskiego w Polsce
 4. Małgorzata Dziedzic
  Leksyka potoczna w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego
 5. Magdalena Zofia Feret
  Zur Auffassung von Filmtiteln als Kurztexte
 6. Anna Ginter
  Metafory synestezyjne w opisach doznań zapachowych we współczesnym języku rosyjskim (na podstawie wpisów na blogach o tematyce perfumeryjnej)
 7. Anna Głogowska
  Leksyka (nie)specjalistyczna na zajęciach z rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego tłumaczenia tekstów z zakresu ekonomii
 8. Elena Koriakowcewa
  О словообразовательной гибридизации в эпоху «глобанглизации» (на материале русского и польского языков)
 9. Jolanta Kur-Kononowicz
  Z rozważań nad symboliką nieba w idiostylu Siergieja Jesienina (aspekt lingwistyczny)
 10. Małgorzata Kurianowicz
  Cerkiewnosłowiańska wersja Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Zasady graficzno-ortograficzne
 11. Maciej Labocha
  O strukturze semantycznej artykułu hasłowego w słowniku przekładowym polsko-rosyjskim na przykładzie polskiego leksemu przeczytać oraz jego rosyjskich odpowiedników
 12. Marek Marczak
  Polskie adaptacje łacińskich i francuskich nazw miejscowych w Nowym wielkim dykcjonarzu Pierre’a Daneta i Dymitra Franciszka Koli
 13. Piotr J. Michałowski
  Uwarunkowania efektywności dydaktycznej tłumaczenia selektywno-streszczającego
 14. Dorota Muszyńska-Wolny
  Образ женщины в русских устойчивых сравнениях
 15. Piotr A. Owsiński
  Fremdsprachliche Interferenzen gestern und heute im Kontext der sprachexternen Faktoren. Eine Studie zum englisch-deutschen und deutsch-polnischen Sprachkontakt
 16. Anna Petríková
  Социокультурная адаптация и обучение украинских студентов-мигрантов в Словакии
 17. Diana Sankowska
  Niewerbalny obraz Rosji i Rosjan w pracach plastycznych polskich uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowej
 18. Лилия Силкович
  Концептуальные основания разработки учебного пособия, ориентированного на подготовку будущего учителя иностранного языка к межкультурной коммуникации
 19. Anna Szuchalska
  Obserwacja uczestnicząca na lekcjach językowych – korzyści i ograniczenia
 20. Robert Szymula
  Realizacja konceptu „wolność” i „sprawiedliwość” w oficjalnych wystąpieniach prezydenta W.W. Putina (na materiale orędzi do Zgromadzenia Federalnego)
 21. Joanna Wasiluk
  Лингвистические средства речевого воздействия в заголовочных комплексах российских журналов для женщин: гендерный аспект
 22. Edyta Więcławska
  Discrete units as markers of English/Polish contrasts in company registration discourse

 23. RECENZJE

 24. Beata Podlaska
  Maciej Malinowski, Polszczyzna. O większą poprawność językową tekstów prawniczych i nie tylko, Kraków: Wydawnictwo Drukarnia-Ekodruk s.c., 2018

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 23
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2020Maciej Malinowski, Polszczyzna. O większą poprawność językową tekstów prawniczych i nie tylko, Kraków: Wydawnictwo Drukarnia-Ekodruk s.c., 2018, 312 stron, ISBN: 978-83-948679-8-0Podlaska, Beata--
2020Discrete units as markers of English/Polish contrasts in company registration discourseWięcławska, Edyta--
2020Лингвистические средства речевого воздействия в заголовочных комплексах российских журналов для женщин: гендерный аспектWasiluk, Joanna--
2020Realizacja konceptu „wolność” i „sprawiedliwość” w oficjalnych wystąpieniach prezydenta W.W. Putina (na materiale orędzi do Zgromadzenia Federalnego)Szymula, Robert--
2020Obserwacja uczestnicząca na lekcjach językowych – korzyści i ograniczeniaSzuchalska, Anna--
2020Концептуальные основания разработки учебного пособия, ориентированного на подготовку будущего учителя иностранного языка к межкультурной коммуникацииСилкович, Лилия--
2020Niewerbalny obraz Rosji i Rosjan w pracach plastycznych polskich uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowejSankowska, Diana--
2020Социокультурная адаптация и обучение украинских студентов-мигрантов в СловакииPetríková, Anna--
2020Fremdsprachliche Interferenzen gestern und heute im Kontext der sprachexternen Faktoren. Eine Studie zum englisch-deutschen und deutsch-polnischen SprachkontaktOwsiński, Piotr A.--
2020Образ женщины в русских устойчивых сравненияхMuszyńska-Wolny, Dorota--
2020Uwarunkowania efektywności dydaktycznej tłumaczenia selektywno-streszczającegoMichałowski, Piotr J.--
2020Polskie adaptacje łacińskich i francuskich nazw miejscowych w Nowym wielkim dykcjonarzu Pierre’a Daneta i Dymitra Franciszka KoliMarczak, Marek--
2020O strukturze semantycznej artykułu hasłowego w słowniku przekładowym polsko-rosyjskim na przykładzie polskiego leksemu przeczytać oraz jego rosyjskich odpowiednikówLabocha, Maciej--
2020Cerkiewnosłowiańska wersja Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Zasady graficzno-ortograficzneKurianowicz, Małgorzata--
2020Z rozważań nad symboliką nieba w idiostylu Siergieja Jesienina (aspekt lingwistyczny)Kur-Kononowicz, Jolanta--
2020О словообразовательной гибридизации в эпоху «глобанглизации» (на материале русского и польского языков)Koriakowcewa, Elena--
2020Leksyka (nie)specjalistyczna na zajęciach z rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego tłumaczenia tekstów z zakresu ekonomiiGłogowska, Anna--
2020Metafory synestezyjne w opisach doznań zapachowych we współczesnym języku rosyjskim (na podstawie wpisów na blogach o tematyce perfumeryjnej)Ginter, Anna--
2020Zur Auffassung von Filmtiteln als KurztexteFeret, Magdalena Zofia--
2020Leksyka potoczna w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcegoDziedzic, Małgorzata--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 23