REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Elpis, 2019, T. 21 : [16]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

  ARTYKUŁY

 1. Владимир Лебецкий
  Церковь и общество: место и значение православных песнопений в современном социуме
 2. ks. Marek Ławreszuk
  Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnej
 3. Tomasz Kuprjanowicz
  Car Mikołaj II – heroizm i męczeństwo
 4. ks. Karol Wilkiel
  Historyczne uwarunkowania Soboru Stu Rozdziałów
 5. Anna Gapińska
  Trójca Święta w refleksji teologicznej Włodzimierza Łosskiego
 6. ks. Piotr Kiryluk
  Cerkiew prawosławna na Podlasiu do końca XVI wieku
 7. Владимир Помелов, Василий Сахаров, Людмила Сахарова
  Просветительская деятельность преподобного Стефана Пермского (1345-1396 гг.)
 8. ks. Levan Varsimaszvili
  Średniowieczna architektura Gruzji
 9. Grzegorz Pawłowski
  Wiele desygnatów, jedna (specjalistyczna) funkcja? W sprawie terminów i znaków bizantyjskiej notacji ekfonetycznej
 10. Irena Saszko
  Ideał życia monastycznego w Pouczeniach wielebnym mniszkom o tym, czego od nich wymaga życie monastyczne św. Teofana Pustelnika
 11. ks. Adam Magruk
  Modlitwa Pańska i jej miejsce w życiu liturgicznym prawosławia
 12. bp Andrzej Borkowski
  Ekumenizm a realizacja misyjnego posłannictwa Kościoła w kontekście dokumentów Wszechprawosławnego Synodu na Krecie
 13. hieromnich Pantelejmon Karczewski
  Zarys historii Parafii Prawosławnej Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa w Supraślu
 14. ks. Andrzej Kuźma
  Istota eklezjologii pierwszego tysiąclecia w ujęciu prawosławnym i rzymskokatolickim w świetle dokumentu: „Synodalność i prymat w pierwszym Tysiącleciu: Ku wspólnemu rozumieniu w służbie jedności Kościoła”, Chieti 2016
 15. ks. Andrzej Misiejuk
  Polemika pomiędzy Piotrem Mohyłą a Kasjanem Sakowiczem wokół sprawowania sakramentu spowiedzi w cerkwi ruskiej (i unickiej) na podstawie utworów polemicznych ich autorstwa

 16. RECENZJE

 17. ks. Marek Ławreszuk
  „Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym”. Recenzja monografii abp. prof. zw. Jerzego Pańkowskiego

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 16 z 16
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2019Церковь и общество: место и значение православных песнопений в современном социумеЛебецкий, Владимир--
2019Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnejŁawreszuk, Marek--
2019Car Mikołaj II – heroizm i męczeństwoKuprjanowicz, Tomasz--
2019Historyczne uwarunkowania Soboru Stu RozdziałówWilkiel, Karol--
2019Trójca Święta w refleksji teologicznej Włodzimierza ŁosskiegoGapińska, Anna--
2019Cerkiew prawosławna na Podlasiu do końca XVI wiekuKiryluk, Piotr--
2019Просветительская деятельность преподобного Стефана Пермского (1345-1396 гг.)Помелов, Владимир Борисович; Сахаров, Василий Александрович; Сахарова, Людмила Геннадьевна--
2019Średniowieczna architektura GruzjiVarsimaszvili, Levan--
2019Wiele desygnatów, jedna (specjalistyczna) funkcja? W sprawie terminów i znaków bizantyjskiej notacji ekfonetycznejPawłowski, Grzegorz--
2019Ideał życia monastycznego w Pouczeniach wielebnym mniszkom o tym, czego od nich wymaga życie monastyczne św. Teofana PustelnikaSaszko, Irena--
2019Modlitwa Pańska i jej miejsce w życiu liturgicznym prawosławiaMagruk, Аdam--
2019Ekumenizm a realizacja misyjnego posłannictwa Kościoła w kontekście dokumentów Wszechprawosławnego Synodu na KrecieBorkowski, Andrzej--
2019Zarys historii Parafii Prawosławnej Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa w SupraśluKarczewski, Pantelejmon--
2019Istota eklezjologii pierwszego tysiąclecia w ujęciu prawosławnym i rzymskokatolickim w świetle dokumentu: „Synodalność i prymat w pierwszym Tysiącleciu: Ku wspólnemu rozumieniu w służbie jedności Kościoła”, Chieti 2016Kuźma, Andrzej--
2019Polemika pomiędzy Piotrem Mohyłą a Kasjanem Sakowiczem wokół sprawowania sakramentu spowiedzi wcerkwi ruskiej (i unickiej) na podstawie utworów polemicznych ich autorstwaMisiejuk, Andrzej--
2019„Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym”. Recenzja monografii abp. prof. zw. Jerzego PańkowskiegoŁawreszuk, Marek--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 16 z 16