REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Archiwum Językowe, 2002, nr 2 : [22]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

STUDIA I ROZPRAWY

 1. Urszula Andrejewicz
  Rzeczownikowe efemerydy w Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego
 2. Anetta Bogusława Ciborowska
  O niektórych osobliwościach polszczyzny drugiej połowy XIX wieku (na podstawie Upominku zecerom od korektora Aleksandra Walickiego)
 3. Lilia Citko
  O próbie rekonstrukcji cyrylickiego pierwowzoru Kroniki Bychowca
 4. Maria Dolecka
  Pozycja języka angielskiego w świecie
 5. Katarzyna Kietlińska
  Sufiksalne rzeczowniki odprzymiotnikowe w Słowniku wileńskim
 6. Beata Iwona Kuryłowicz
  Niezłożona odmiana przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych w podlaskich aktach urzędowych z drugiej połowy XVI w.
 7. Hanna Miatluk
  Zmienność jednostek prozodycznych w systemie języka
 8. Bogusław Nowowiejski, Iwona Wojtkiewicz
  Zapożyczenia leksykalne w języku polskiej prasy XIX w. na przykładzie "suwalskich" korespondencji Aleksandra Osipowicza z Gazety Polskiej
 9. Dorota Krystyna Rembiszewska
  Regionalizmy w języku białostockich studentów
 10. Henryka Sędziak
  Złożone nazwy wsi drobnoszlacheckich w ziemi łomżyńskiej
 11. Urszula Sokólska
  Neologizmy słowotwórcze w Zielu na kraterze i w Szczenięcych latach Melchiora Wańkowicza
 12. Irena Szczepankowska
  Retoryka - konotacje pojęcia we współczesnej publicystyce i w naukach humanistycznych
 13. Joanna Szerszunowicz
  Funkcja motywacji znaczeniowej frazeologizmu w przekładzie
 14. Dorota Szymaniuk
  O prozodii polskich serwisów informacyjnych
 15. Halina Święczkowska
  „W poszukiwaniu tradycji” Leibnizjański projekt języka uniwersalnego
 16. Iwona Wojtkiewicz
  Ekspresywnie o człowieku w Słowniczku gwary augustowskiej Aleksandra Osipowicza

 17. RECENZJE

 18. Bogusław Nowowiejski
  Stanisław Dubisz, Język - historia - kultura (wykłady, studia, analizy)
 19. Elżbieta Awramiuk
  Andrzej S. Dyszak, Język ojczysty w szkole podstawowej i w gimnazjum. Komentarz językoznawczy do podstawy programowej w zakresie kształcenia językowego
 20. Iwona Wojtkiewicz
  Elżbieta Koniusz, Polszczyzna z historycznej Litwy w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza
 21. Natalia Szydłowska
  Moda jako problem lingwistyczny, red. Krystyna Wojtczuk
 22. Anetta Bogusława Ciborowska
  Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. S. Dubisz, S. Gajda
 23. Bogusław Nowowiejski
  Elżbieta Smułkowa, Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 22
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2002Elżbieta Smułkowa, Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie, Warszawa 2002, s. 651Nowowiejski, Bogusław--
2002Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. S. Dubisz, S. Gajda, Warszawa 2001, s. 247Ciborowska, Anetta Bogusława--
2002Moda jako problem lingwistyczny, red. Krystyna Wojtczuk, Siedlce 2002, s. 268Szydłowska, Natalia--
2002Elżbieta Koniusz, Polszczyzna z historycznej Litwy w "Słowniku gwar polskich" Jana Karłowicza, Kielce 2001, s. 210Wojtkiewicz, Iwona--
2002Andrzej S. Dyszak, Język ojczysty w szkole podstawowej i w gimnazjum. Komentarz językoznawczy do podstawy programowej w zakresie kształcenia językowego, Bydgoszcz 2002, s. 211Awramiuk, Elżbieta--
2002Stanisław Dubisz, Język - historia - kultura (wykłady, studia, analizy), Warszawa 2002, s. 300Nowowiejski, Bogusław--
2002Ekspresywnie o człowieku w Słowniczku gwary augustowskiej Aleksandra OsipowiczaWojtkiewicz, Iwona--
2002„W poszukiwaniu tradycji” Leibnizjański projekt języka uniwersalnegoŚwięczkowska, Halina--
2002O prozodii polskich serwisów informacyjnychSzymaniuk, Dorota--
2002Funkcja motywacji znaczeniowej frazeologizmu w przekładzieSzerszunowicz, Joanna--
2002Retoryka - konotacje pojęcia we współczesnej publicystyce i w naukach humanistycznychSzczepankowska, Irena--
2002Neologizmy słowotwórcze w Zielu na kraterze i w Szczenięcych latach Melchiora WańkowiczaSokólska, Urszula--
2002Złożone nazwy wsi drobnoszlacheckich w ziemi łomżyńskiejSędziak, Henryka--
2002Regionalizmy w języku białostockich studentówRembiszewska, Dorota Krystyna--
2002Zapożyczenia leksykalne w języku polskiej prasy XIX w. na przykładzie "suwalskich" korespondencji Aleksandra Osipowicza z Gazety PolskiejNowowiejski, Bogusław; Wojtkiewicz, Iwona--
2002Zmienność jednostek prozodycznych w systemie językaMiatluk, Hanna--
2002Niezłożona odmiana przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych w podlaskich aktach urzędowych z drugiej połowy XVI w.Kuryłowicz, Beata Iwona--
2002Sufiksalne rzeczowniki odprzymiotnikowe w Słowniku wileńskimKietlińska, Katarzyna--
2002Pozycja języka angielskiego w świecieDolecka, Maria--
2002O próbie rekonstrukcji cyrylickiego pierwowzoru "Kroniki Bychowca"Citko, Lilia--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 22