REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Iuridica Agraria, 2017, tom XV : [22]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

  A. PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 1. BOGDAN DOLNICKI
  Prawo zabudowy a planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 2. JOANNA JAGODA
  Podział kompetencji między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 3. GRZEGORZ DOBROWOLSKI
  Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko aktów planowania przestrzennego

 4. B. OCHRONA ŚRODOWISKA NA OBSZARACH WIEJSKICH

 5. TERESA KUROWSKA
  Miejsce i rola działalności rolniczej w prawie rolnym
 6. BEATA JEŻYŃSKA
  Prawna koncepcja agroprzedsiębiorczości
 7. ANETA SUCHOŃ
  Z prawnej problematyki gruntów rolnych z drzewami i gruntów leśnych jako składników gospodarstwa rolnego
 8. KATARZYNA LEŚKIEWICZ
  Administracyjne kary pieniężne związane z wprowadzaniem do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna i produktów z drewna
 9. JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA
  Prawna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami związanymi z prowadzeniem działalności rolniczej
 10. MICHAŁ HEJBUDZKI
  Umowa dotycząca dostawy mleka surowego jako instrument prawny systemu organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w Polsce
 11. PAWEŁ GAŁA
  Kilka uwag w przedmiocie projektu nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
 12. IZABELA LIPIŃSKA
  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich – wybrane aspekty prawne
 13. MARTYNA KOMAROWSKA
  Nowe rozporządzenie określające przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji
 14. MIRELA PIETRUK
  Nowe tendencje wsparcia rolnictwa ekologicznego

 15. C. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI

 16. STANISŁAW PRUTIS
  Reformy agrarne w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku
 17. ALINA JURCEWICZ
  Wpływ ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na kształtowanie ustroju rolnego – zagadnienia wybrane
 18. ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ
  O własności rolniczej w kontekście zmian w obrocie własnościowym prywatnymi gruntami rolnymi
 19. JERZY BIELUK
  Dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 20. PRZEMYSŁAW LITWINIUK
  Ewolucja rozwiązań normatywnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 21. MAREK STAŃKO
  Pojęcie nieruchomości rolnej w kodeksie cywilnym i przepisach szczególnych
 22. RAFAŁ MICHAŁOWSKI
  O nabyciu nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy. Uwagi na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 24/17

 23. C. GLOSA

 24. MAGDALENA BIELUK
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 24/17

 25. D. SPRAWOZDANIE

 26. MICHAŁ HEJBUDZKI
  Konferencja „Prawne i ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości rolnych w Polsce. Stan i potrzeby zmian”, Olsztyn 2 grudnia 2016 r

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 22
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2017Konferencja „Prawne i ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości rolnych w Polsce. Stan i potrzeby zmian”, Olsztyn 2 grudnia 2016 r.Hejbudzki, Michał--
2017GLOSA do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 24/17Bieluk, Magdalena--
2017O nabyciu nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy. Uwagi na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 24/17Michałowski, Rafał--
2017Pojęcie nieruchomości rolnej w kodeksie cywilnym i przepisach szczególnychStańko, Marek--
2017Ewolucja rozwiązań normatywnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu PaństwaLitwiniuk, Przemysław--
2017Dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnegoBieluk, Jerzy--
2017O własności rolniczej w kontekście zmian w obrocie własnościowym prywatnymi gruntami rolnymiTruszkiewicz, Zygmunt--
2017Wpływ ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na kształtowanie ustroju rolnego – zagadnienia wybraneJurcewicz, Alina--
2017Reformy agrarne w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 rokuPrutis, Stanisław--
2017Nowe tendencje wsparcia rolnictwa ekologicznegoPietruk, Mirela--
2017Nowe rozporządzenie określające przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucjiKomarowska, Martyna--
2017Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich – wybrane aspekty prawneLipińska, Izabela--
2017Kilka uwag w przedmiocie projektu nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślinGała, Paweł--
2017Umowa dotycząca dostawy mleka surowego jako instrument prawny systemu organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w PolsceHejbudzki, Michał--
2017Prawna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami związanymi z prowadzeniem działalności rolniczejGoździewicz-Biechońska, Justyna--
2017Administracyjne kary pieniężne związane z wprowadzaniem do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna i produktów z drewnaLeśkiewicz, Katarzyna--
2017Z prawnej problematyki gruntów rolnych z drzewami i gruntów leśnych jako składników gospodarstwa rolnegoSuchoń, Aneta--
2017Prawna koncepcja agroprzedsiębiorczościJeżyńska, Beata--
2017Miejsce i rola działalności rolniczej w prawie rolnymKurowska, Teresa--
2017Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko aktów planowania przestrzennegoDobrowolski, Grzegorz--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 22