REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Miscellanea Historico-Iuridica, 2020, tom XIX, Z. 2 : [25]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Tom XIX, zeszyt 2

  Prawne aspekty w historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa
  pod redakcją
  Piotra Fiedorczyka

   Spis treści/Content

    Od Redakcji / From the Editorial Board

     I PRAWNE ASPEKTY W HISTORII POLSKO-NIEMIECKIEGO SĄSIEDZTWA
    1. Martin Löhnig
     Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen als Zäsur in der Geschichte der Bonner Republik
    2. Tomasz Dubowski
     Układ między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków z 1970 r. – refleksje na tle bońskiej polityki europejskiej i wschodniej
    3. Justyna Piruta
     Zarys dziejów mniejszości niemieckiej w Polsce. Przegląd działalności politycznej, społecznej i kulturalnej
    4. Frank L. Schäfer
     The Polish Contribution to the Baden Revolution 1848/49
    5. Mateusz Ułanowicz
     Burzliwe posiedzenie sądu pokoju w Sztabinie na tle okupacji Suwalszczyzny przez Niemców w latach 1915–1919
    6. Mirosław Piotr Stochmal
     Czesława Martyniaka krytyka normatywizmu Hansa Kelsena
    7. Hubert Mielnik
     Obraz sądownictwa i adwokatury w generalnym gubernatorstwie w okresie II wojny światowej w twórczości Karola Pędowskiego
    8. Martin Heger
     BgHSt 20, 22 und die Neubürger-Klausel des deutschen Strafanwendungsrechts – ein deutsch-polnischer Fall schreibt Rechtsgeschichte bis heute
    9. Anna Kryniecka-Piotrak
     Znaczenie filozofii Immanuela Kanta w kształtowaniu polskiej myśli filozoficznoprawnej XX wieku


    10. II VARIA
    11. Ryszard Eugeniusz Dominiuk
     Korupcja w ujęciu historycznym i współczesnym. Pojęcie zachowania korupcyjnego na tle art. 229 k.k.
    12. Sergey Kuznichenko (Сергей Кузниченко), Anastasiya Boksgorn (Анастасия Боксгорн)
     Пробелы в исследованиях истории становления налоговой системы Украины: критический дискурс
    13. Milena Zajkowska
     Przestępczość kobiet na ziemiach polskich w XIX i XX w.
    14. Marcin Kanon
     Problematyczność stosowania metafizyki do pozytywizmu prawniczego na przykładzie tezy o społecznym źródle prawa
    15. Adam Lityński
     Powracające ludobójstwo w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji (1894–1995)
    16. Radosław Pietrzak
     Przestępstwa dezercji i samowolnego oddalenia się żołnierza w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
    17. Andrzej Witkowski
     Budowa administracji skarbowej w pierwszych latach Polski międzywojennej
    18. Tadeusz Dziedzic
     David Lloyd George a sprawa polska na konferencji wersalskiej
    19. Diana Maksimiuk
     Początki wymiaru sprawiedliwości na Białostocczyźnie w 1919 r. w świetle wileńskich archiwaliów
    20. Michał Paweł Stokowski
     Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przejęcie nieruchomości rolnych na mocy dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej na przykładzie majątku Lubowicz Wielki
    21. Kamil Niewiński
     Sąd Apelacyjny w Białymstoku w latach 1949-1950
    22. Tomasz Szczygieł
     Kwestia „ochrony” wolności sumienia i wyznania w toku prac nad kodyfikacją prawa karnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1949-1969
    23. Radosław Niwiński
     Status prawny zawodnika w Polsce w dobie późnego socjalizmu i w pierwszych latach po transformacji ustrojowej (lata 1984-1996)


    24. III ARTYKUŁY RECENZYJNE
    25. Janusz Danieluk
     Stan badań nad dokumentacją zabytków powiatu bielskiego
    26. Andrzej Wrzyszcz
     Sądy wojskowe 1945-1955 w świetle najnowszych badań


Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 25
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2020Sądy wojskowe 1945-1955 w świetle najnowszych badańWrzyszcz, Andrzej--
2020Stan badań nad dokumentacją zabytków powiatu bielskiegoDanieluk, Janusz--
2020Status prawny zawodnika w Polsce w dobie późnego socjalizmu i w pierwszych latach po transformacji ustrojowej (lata 1984-1996)Niwiński, Radosław--
2020Kwestia „ochrony” wolności sumienia i wyznania w toku prac nad kodyfikacją prawa karnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1949-1969Szczygieł, Tomasz--
2020Sąd Apelacyjny w Białymstoku w latach 1949-1950Niewiński, Kamil--
2020Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przejęcie nieruchomości rolnych na mocy dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej na przykładzie majątku Lubowicz WielkiStokowski, Michał Paweł--
2020Początki wymiaru sprawiedliwości na Białostocczyźnie w 1919 r. w świetle wileńskich archiwaliówMaksimiuk, Diana--
2020David Lloyd George a sprawa polska na konferencji wersalskiejDziedzic, Tadeusz--
2020Budowa administracji skarbowej w pierwszych latach Polski międzywojennejWitkowski, Andrzej--
2020Przestępstwa dezercji i samowolnego oddalenia się żołnierza w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich i Polskiej Rzeczypospolitej LudowejPietrzak, Radosław--
2020Powracające ludobójstwo w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji (1894-1995)Lityński, Adam--
2020Problematyczność stosowania metafizyki do pozytywizmu prawniczego na przykładzie tezy o społecznym źródle prawaKanon, Marcin--
2020Przestępczość kobiet na ziemiach polskich w XIX i XX w.Zajkowska, Milena--
2020Пробелы в исследованиях истории становления налоговой системы Украины: критический дискурсKuznichenko, Sergey (Кузниченко, Сергей); Boksgorn, Anastasiya (Боксгорн, Анастасия)--
2020Korupcja w ujęciu historycznym i współczesnym. Pojęcie zachowania korupcyjnego na tle art. 229 k.k.Dominiuk, Ryszard Eugeniusz--
2020Znaczenie filozofii Immanuela Kanta w kształtowaniu polskiej myśli filozoficznoprawnej XX wiekuKryniecka-Piotrak, Anna--
2020BgHSt 20, 22 und die Neubürger-Klausel des deutschen Strafanwendungsrechts – ein deutsch-polnischer Fall schreibt Rechtsgeschichte bis heuteHeger, Martin--
2020Obraz sądownictwa i adwokatury w generalnym gubernatorstwie w okresie II wojny światowej w twórczości Karola PędowskiegoMielnik, Hubert--
2020Czesława Martyniaka krytyka normatywizmu Hansa KelsenaStochmal, Mirosław Piotr--
2020Burzliwe posiedzenie sądu pokoju w Sztabinie na tle okupacji Suwalszczyzny przez Niemców w latach 1915–1919Ułanowicz, Mateusz--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 25