REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Wschodniosłowiańskie, 2018, tom 18 : [25]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

  LITERATUROZNAWSTWO

 1. Jadwiga Gracla
  Modernistyczne dialogi ze śmiercią. Kulturowe inkarnacje i personifikacje
 2. Irina Kropiwko (Iрина Кропивко)
  Трансгресiя i фронтир в культурi й лiтературi постмодерну
 3. Nestan Kutiwadze (Нестан Кутивадзе)
  Некоторые вопросы развития литературной сказки в грузинской и русской литературе ХIХ века
 4. Iwona Anna NDiaye
  O tożsamości rosyjskiej literatury emigracyjnej (proza Nadieżdy Teffi)

 5. JĘZYKOZNAWSTWO

 6. Jolanta Chomko
  Paleta barw achromatycznych w Szkarłatnych żaglach Aleksandra Grina
 7. Ludmiła Czernyszowa (Людмила Чернышова)
  Семантика словообразовательного гнезда
 8. Leonarda Dacewicz
  Podlasie w badaniach onomastycznych w przekroju historycznym – stan obecny, zadania i potrzeby
 9. Marina Dorofiejenko (Марина Дорофеенко)
  Номинативные особенности виконимии белорусско-российского приграничья
 10. Joanna Joachimiak-Prażanowska
  Kilka uwag o zjawiskach z zakresu konsonantyzmu w międzywojennej polszczyźnie północnokresowej (na przykładzie Kuriera Wileńskiego)
 11. Małgorzata Kurianowicz
  Transformacje leksykalne cerkiewnosłowiańskich tekstów ewangelicznych redakcji ruskiej
 12. Władimir Miakiszew
  А могла бы быть Альберика... Неувязка с именованием А. Веспуччи в славянских хрониках XVI века
 13. Anna Miezienko (Анна Мезенко)
  Особенности номинации аптек: семантическое зонирование
 14. Alena Sadouskaja (Алена Садоўская)
  Фразеалогiя славянскiх моў: семантычны аспект
 15. Zoja Sidorowicz (Зоя Сидорович)
  Интертекстуальность как категория текста в эссе А.Г. Битова Русский устный и русский письменный
 16. Tatiana Siwowa (Татьяна Сивова)
  Колористическое пространство романа К.Г. Паустовского Дым отечества
 17. Raisa Stewanowicz (Раиса Стеванович)
  Концептосфера «проспективность» в эвристической мыслительной деятельности и ее роль в процессе коммуникации (межъязыковой аспект)
 18. Mirosława Szewczenko (Мирослава Шевченко)
  Граматична iнтерференцiя та способи її подолання у процесi вивчення української мови польськими студентами
 19. Hanna Szwec (Ганна Швець)
  Використання текстiв сучасної есеїстики в навчаннi української мови iноземних студентiв-гуманiтарiїв
 20. Robert Szymula
  Средства воздействия на аудиторию в инаугурационных речах российских президентов
 21. Alena Wasileuskaja (Алена Васiлеўская)
  Антрапацэнтрычныя зааморфныя метафары ў беларускай i польскай мовах
 22. Piotr Złotkowski
  Nazwiska historyczne chłopów okolic Brańska na Podlasiu oparte na leksemach zachodzić, przychodzić

 23. KULTUROZNAWSTWO

 24. ks. Adam Bielinowicz
  Edukacyjna działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej w Szczytnie w kontekście międzykulturowym
 25. ks. Zbigniew Stępniak
  Культурно-образовательные аспекты концертной деятельности в рамках польско-русско-белорусского сотрудничества

 26. SPRAWOZDANIA

 27. Henryk Duszyński-Karabasz, Joanna Joachimiak-Prażanowska
  III Мiжнародная летняя школа беларусiстыкi, Мiнск, 01–16 лiпеня 2017 г.
 28. Michał Mordań
  II Międzynarodowa konferencja naukowa Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования, Witebsk, 15–16 marca 2018 r.


Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 25
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2018II Międzynarodowa konferencja naukowa Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования, Witebsk, 15–16 marca 2018 r.Mordań, Michał--
2018III Мiжнародная летняя школа беларусiстыкi, Мiнск, 01–16 лiпеня 2017 г.Duszyński-Karabasz, Henryk; Joachimiak-Prażanowska, Joanna--
2018Культурно-образовательные аспекты концертной деятельности в рамках польско-русско-белорусского сотрудничестваStępniak, Zbigniew--
2018Edukacyjna działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej w Szczytnie w kontekście międzykulturowymBielinowicz, Adam--
2018Nazwiska historyczne chłopów okolic Brańska na Podlasiu oparte na leksemach zachodzić, przychodzićZłotkowski, Piotr--
2018Антрапацэнтрычныя зааморфныя метафары ў беларускай i польскай мовахВасiлеўская, Алена--
2018Средства воздействия на аудиторию в инаугурационных речах российских президентовSzymula, Robert--
2018Використання текстiв сучасної есеїстики в навчаннi української мови iноземних студентiв-гуманiтарiївШвець, Ганна--
2018Граматична iнтерференцiя та способи її подолання у процесi вивчення української мови польськими студентамиШевченко, Мирослава--
2018Концептосфера «проспективность» в эвристической мыслительной деятельности и ее роль в процессе коммуникации (межъязыковой аспект)Стеванович, Раиса--
2018Колористическое пространство романа К.Г. Паустовского Дым отечестваСивова, Татьяна--
2018Интертекстуальность как категория текста в эссе А.Г. Битова Русский устный и русский письменныйСидорович, Зоя--
2018Фразеалогiя славянскiх моў: семантычны аспектСадоўская, Алена--
2018Особенности номинации аптек: семантическое зонированиеМезенко, Анна--
2018А могла бы быть Альберика... Неувязка с именованием А. Веспуччи в славянских хрониках XVI векаMiakiszew, Władimir--
2018Transformacje leksykalne cerkiewnosłowiańskich tekstów ewangelicznych redakcji ruskiejKurianowicz, Małgorzata--
2018Kilka uwag o zjawiskach z zakresu konsonantyzmu w międzywojennej polszczyźnie północnokresowej (na przykładzie Kuriera Wileńskiego)Joachimiak-Prażanowska, Joanna--
2018Номинативные особенности виконимии белорусско-российского приграничьяДорофеенко, Марина--
2018Podlasie w badaniach onomastycznych w przekroju historycznym – stan obecny, zadania i potrzebyDacewicz, Leonarda--
2018Семантика словообразовательного гнездаЧернышова, Людмила--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 25