REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Archiwum Językowe, 2008, nr 8 : [27]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

ARTYKUŁY

 1. Anna Berlińska
  Pogranicze normy skodyfikowanej. Cz. II
 2. Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin
  Rej i jego „Krótka rozprawa..." w recepcji licealistów
 3. Beata Kuryłowicz
  Rozkosz i cierpienie. O semantycznej ambiwalencji czerwonej róży w młodopolskich tekstach artystycznych
 4. Bożena Matuszczyk, Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
  Funkcja perswazyjno-manipulacyjna emocjonalizmów w exposé Donalda Tuska
 5. Wioletta Pietruszka
  Wzór poczciwego młodzieńca kreowany w Żywocie Mikołaja Reja
 6. Anna Piotrowicz
  Jeszcze o dialektalnym podłożu gwary miejskiej Poznania
 7. Artur Rejter
  Kognitywne i kulturowe podstawy nominacji ekspresywnej w polszczyźnie - perspektywa historyczna
 8. Mariusz Rutkowski
  Metafory motywowane metonimicznie (metaftonimie) na przykładzie nazw własnych
 9. Urszula Sokólska
  Lelewelowska koncepcja kultury języka w Pismach metodologicznych i Listach emigracyjnych wyłożona
 10. Anneta Stanisławska
  Речевая агрессия в коммуникативно-дискурсивной парадигме
 11. Żanna Starowa, Natalia Masalska
  Семантические категории угрозы и предостережения и их основные категориальные признаки
 12. Konrad Kazimierz Szamryk
  Perswazyjność w słowniku polsko-łotewskim z II połowy XX wieku
 13. Joanna Szerszunowicz
  Jednowyrazowe ekwiwalenty obcojęzycznych związków frazeologicznych (na materiale wybranych języków europejskich)
 14. Dorota Szymaniuk
  Z zagadnień interferencji prozodycznej - intonacja polskich i angielskich zdań wykrzyknikowych
 15. Urszula Tatur
  Typy kobiet w literaturze polskiej a ich stereotypy zawarte w warstwie językowej (na podstawie wybranych dzieł)
 16. Halina Wiśniewska
  Mikołaj Rej jako wzorzec dla pisarza Józefa Wereszczyńskiego (syna podsędka chełmskiego)

 17. RECENZJE

 18. Mari Cruz Amoros
  Interculturality and language. vol. I.: The Meaning as a Cultural Corollary, red. Juan de Dios Luque Durán & Antonio Pamies Bertrán
 19. Elżbieta Awramiuk
  Leszek Tymiakin, Nakłanianie subdyrektywne. Propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej. Zagadnienia wybrane
 20. Grażyna Charytoniuk-Michiej
  Zofia Sawaniewska-Mochowa, Anna Zielińska, Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej. Ginąca część kultury europejskiej
 21. Monika Famielec
  Roman Lewicki, Polsko-rosyjski słownik nazw własnych
 22. Beata Kuryłowicz
  Dorota Rembiszewska, Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku
 23. Bogusław Nowowiejski
  Ewa Kołodziejek, Człowiek i świat w języku subkultur
 24. Bogusław Nowowiejski
  Danuta Bieńkowska, Marek Cybulski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Słownik dwudziestowiecznej Łodzi (konteksty historyczne, społeczne, kulturowe)
 25. Urszula Sokólska
  Waldemar Żarski, Książka kucharska jako tekst
 26. Irena Szczepankowska
  John R. Taylor, Gramatyka kognitywna, tłum. pol. M. Buchta, Ł. Wiraszka, red. nauk. E. Tabakowska
 27. Joanna Szerszunowicz
  Barbara Rodziewicz, Frazemy komparatywne z komponentem zoonimicznym w jezyku polskim, rosyjskim i niemieckim
 28. Bogdan Walczak
  Dorota Brzozowska, Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 27
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2008Dorota Brzozowska, Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, ss. 240Walczak, Bogdan--
2008Barbara Rodziewicz, Frazemy komparatywne z komponentem zoonimicznym w jezyku polskim, rosyjskim i niemieckim, Szczecin 2007, ss. 193Szerszunowicz, Joanna--
2008John R. Taylor, Gramatyka kognitywna, tłum. pol. M. Buchta, Ł. Wiraszka, red. nauk. E. Tabakowska, TAiWPN Universitas, Kraków 2007, ss. 755Szczepankowska, Irena--
2008Waldemar Żarski, Książka kucharska jako tekst, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, ss. 239Sokólska, Urszula--
2008Danuta Bieńkowska, Marek Cybulski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Słownik dwudziestowiecznej Łodzi (konteksty historyczne, społeczne, kulturowe), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 346Nowowiejski, Bogusław--
2008Ewa Kołodziejek, Człowiek i świat w języku subkultur, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ss. 274Nowowiejski, Bogusław--
2008Dorota Rembiszewska, Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, Warszawa 2006, ss. 284Kuryłowicz, Beata--
2008Roman Lewicki, Polsko-rosyjski słownik nazw własnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, ss. 222Famielec, Monika--
2008Zofia Sawaniewska-Mochowa, Anna Zielińska, Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej. Ginąca część kultury europejskiej, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007, ss. 473Charytoniuk-Michiej, Grażyna--
2008Leszek Tymiakin, Nakłanianie subdyrektywne. Propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 295Awramiuk, Elżbieta--
2008Interculturality and language. vol. I.: The Meaning as a Cultural Corollary, red. Juan de Dios Luque Durán & Antonio Pamies Bertrán, Granada 2007, ss. 444Amoros, Mari Cruz--
2008Mikołaj Rej jako wzorzec dla pisarza Józefa Wereszczyńskiego (syna podsędka chełmskiego)Wiśniewska, Halina--
2008Typy kobiet w literaturze polskiej a ich stereotypy zawarte w warstwie językowej (na podstawie wybranych dzieł)Tatur, Urszula--
2008Z zagadnień interferencji prozodycznej - intonacja polskich i angielskich zdań wykrzyknikowychSzymaniuk, Dorota--
2008Семантические категории угрозы и предостережения и их основные категориальные признакиStarowa, Żanna; Masalska, Natalia--
2008Речевая агрессия в коммуникативно-дискурсивной парадигмеStanisławska, Anneta--
2008Lelewelowska koncepcja kultury języka w Pismach metodologicznych i Listach emigracyjnych wyłożonaSokólska, Urszula--
2008Metafory motywowane metonimicznie (metaftonimie) na przykładzie nazw własnychRutkowski, Mariusz--
2008Kognitywne i kulturowe podstawy nominacji ekspresywnej w polszczyźnie - perspektywa historycznaRejter, Artur--
2008Jeszcze o dialektalnym podłożu gwary miejskiej PoznaniaPiotrowicz, Anna--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 27