REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Doktoraty / PhD Theses : [430] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Prace doktorskie są archiwizowane obligatoryjnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i udostępniania wersji elektronicznej rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie w Białymstoku. Udzielenie licencji następuje poprzez podpisanie Oświadczenia, będącego załącznikiem rozporządzenia. Na tej podstawie dostęp do niektórych prac może być ograniczony.

Przeglądaj