REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie, 2020, tom XXVIII : [17]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

PAMIĘCI
PROFESORA MICHAŁA GNATOWSKIEGO (1934–2020)
PIERWSZEGO REDAKTORA „STUDIÓW PODLASKICH”


Spis treści/Content

  I. ARTYKUŁY

 1. Margriet Gosker
  Anna Maria van Schurman (1607–1678). A learned maid and her quest for authentic spirituality
 2. Gintautas Sliesoriūnas
  Historiografia litewska o układzie kiejdańskim (1655 r.)
 3. Sławomir Karp
  Jan Emanuel Karp (ok. 1706–1737), wojski grodzieński. Nota biograficzna
 4. Norbert Szklarzewski
  Nota pokojowa Państw Centralnych z grudnia 1916 r. i odpowiedź Ententy w opiniach ówczesnej prasy krakowskiej
 5. Piotr Grudka, Piotr Kendziorek
  Spór intelektualistów bolszewickich z Karlem Kautskim o znaczenie i konsekwencje rewolucji październikowej. Casus pracy Lwa Trockiego „Terroryzm i komunizm” (1920)
 6. Jarosław Wasilewski
  Wystąpienia chłopskie w północnych gminach powiatu suwalskiego w 1935 r.
 7. Łukasz Radulski
  Koszary i infrastruktura szkoleniowa Podlaskiej Brygady Kawalerii 1937–1939. Wybrane aspekty
 8. Tomasz Danilecki
  Między nonkonformizmem a konformizmem, czyli o postawach sprzeciwu wobec systemu autorytarnego na przykładach życiorysów przywódców rolniczej „Solidarności” województwa białostockiego z lat osiemdziesiątych XX wieku

 9. II. MATERIAŁY

 10. Paweł Kornacki
  Mord przy Łukowskiej 9. Przyczynek do dziejów agentury niemieckiej w Białymstoku w czasie II wojny światowej

 11. III. AUTOREFERATY

 12. Przemysław Sianko
  Granica mazowiecko-litewska do 1569 r. Kształtowanie się, rola społeczna

 13. IV. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 14. Marek Białokur
  Nie było miejsca na kompromis. Uwagi w związku z książką: Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919–1920–1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019
 15. Rafał Michliński
  Z dziejów wojny polsko-sowieckiej. Uwagi na temat książki: Karol Taube, Figle diablika błot pińskich: ze wspomnień marynarza, ed. i red. Artur Gajewski, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2018
 16. Michał Kozłowski
  Marek Świerczek, Największa klęska polskiego wywiadu. Sowiecka operacja dezinformacyjna „Trust” 1921–1927, Fronda, Warszawa 2020
 17. Damian Marculewicz
  Marek Wierzbicki, Człowiek z Polski. Prezydent RP Kazimierz Sabbat (1913–1989) i polska emigracja niepodległościowa, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2019
 18. Norbert Szklarzewski
  Krzysztof Marchlewicz, U szczytu potęgi. Wielka Brytania w latach 1815–1914, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019

 19. V. KRONIKA NAUKOWA

 20. Magdalena Gąsowska
  III Spotkanie członków Zespołu i współpracowników Ośrodka Badań Historii Kobiet: źródła i metody badań historii kobiet, Białystok 7–8 luty 2020 r.

 21. VI. IN MEMORIAM

 22. Daniel Boćkowski
  Michał Gnatowski (1934–2020)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 17 z 17
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2020Wystąpienia chłopskie w północnych gminach powiatu suwalskiego w 1935 r.Wasilewski, Jarosław--
2020Koszary i infrastruktura szkoleniowa Podlaskiej Brygady Kawalerii 1937–1939. Wybrane aspektyRadulski, Łukasz--
2020Między nonkonformizmem a konformizmem, czyli o postawach sprzeciwu wobec systemu autorytarnego na przykładach życiorysów przywódców rolniczej „Solidarności” województwa białostockiego z lat osiemdziesiątych XX wiekuDanilecki, Tomasz--
2020Mord przy Łukowskiej 9. Przyczynek do dziejów agentury niemieckiej w Białymstoku w czasie II wojny światowejKornacki, Paweł--
2020Nie było miejsca na kompromis. Uwagi w związku z książką: Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919–1920–1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019Białokur, Marek--
2020Z dziejów wojny polsko-sowieckiej. Uwagi na temat książki: Karol Taube, Figle diablika błot pińskich: ze wspomnień marynarza, ed. i red. Artur Gajewski, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2018Michliński, Rafał--
2020Marek Świerczek, Największa klęska polskiego wywiadu. Sowiecka operacja dezinformacyjna „Trust” 1921–1927, Fronda, Warszawa 2020Kozłowski, Michał--
2020Marek Wierzbicki, Człowiek z Polski. Prezydent RP Kazimierz Sabbat (1913–1989) i polska emigracja niepodległościowa, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2019Marculewicz, Damian--
2020Krzysztof Marchlewicz, U szczytu potęgi. Wielka Brytania w latach 1815–1914, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019Szklarzewski, Norbert--
2020Anna Maria van Schurman (1607–1678). A learned maid and her quest for authentic spiritualityGosker, Margriet--
2020Historiografia litewska o układzie kiejdańskim (1655 r.)Sliesoriūnas, Gintautas--
2020Jan Emanuel Karp (ok. 1706–1737), wojski grodzieński. Nota biograficznaKarp, Sławomir--
2020Nota pokojowa Państw Centralnych z grudnia 1916 r. i odpowiedź Ententy w opiniach ówczesnej prasy krakowskiejSzklarzewski, Norbert--
2020Spór intelektualistów bolszewickich z Karlem Kautskim o znaczenie i konsekwencje rewolucji październikowej. Casus pracy Lwa Trockiego „Terroryzm i komunizm” (1920)Grudka, Piotr; Kendziorek, Piotr--
2020Michał Gnatowski (1934–2020)Boćkowski, Daniel--
2020III Spotkanie członków Zespołu i współpracowników Ośrodka Badań Historii Kobiet: źródła i metody badań historii kobiet, Białystok 7–8 luty 2020 r.Gąsowska, Magdalena--
2020Granica mazowiecko-litewska do 1569 r. Kształtowanie się, rola społecznaSianko, Przemysław--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 17 z 17