REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Wydział Fizyki / Faculty of Physics : [15] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki
Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku utworzony został w 2007 roku. Obecnie składa się z pięciu zakładów naukowych, trzech pracowni studenckich oraz pracowni usługowych: mechanicznej i elektronicznej. Na Wydziale działa także Obserwatorium Astronomiczne, Regionalne Laboratorium do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych LABFIZ oraz biblioteka.

Tematyka badawcza Wydziału Fizyki dotyczy m.in. fizyki ciała stałego, teorii cieczy kwantowych, kwantowej teorii pola, astrofizyki wysokich energii, ogólnej teorii względności i metod matematycznych fizyki. O randze prac badawczych prowadzonych na Wydziale świadczą liczne publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, zaproszenia do wygłaszania wykładów na prestiżowych międzynarodowych konferencjach i szkołach fizyki oraz stale rozwijająca się współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Wydział przywiązuje dużą wagę do tworzenia studentom jak najlepszego klimatu do studiowania, a także do wypracowania nowoczesnego podejścia do nauczania.

Przeglądaj