REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Prawnicze, 2022, Vol. 27 nr 3 : [15]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Spis treści

  ARTYKUŁY

 1. Kinga Bączyk-Rozwadowska
  Pochodzenie dziecka poczętego in vitro
 2. Joanna Helios, Wioletta Jedlecka
  Alienacja rodzicielska w polskim systemie prawa
 3. Kinga Michałowska
  Granice rodzicielskich ingerencji w dobra osobiste dziecka – zagadnienia wybrane
 4. Olga Sitarz
  Znaczenie regulacji prawa rodzinnego dla karnoprawnej oceny zaniedbania
 5. Beata Goworko-Składanek, Tomasz Prymak
  Kontakty rodzica z dzieckiem w obecności kuratora sądowego. Praktyka wobec potrzeb zmian legislacyjnych
 6. Mariusz Załucki
  Wybrane wyzwania kodyfikacyjne polskiego prawa rodzinnego
 7. Urszula Drozdowska
  Ustawowa konstrukcja obowiązku szczepień ochronnych u dzieci na tle prawa polskiego – uwagi de lege lata i de lege ferenda
 8. Joanna Jagoda
  Odmowa dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego z powodu sprzeczności z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego
 9. Grzegorz Suliński
  Zarząd udziałami dziecka w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 10. Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Prawo dziecka do kontaktów z osobami bliskimi w sytuacjach transgranicznych – uwagi na tle unijnych regulacji prawnych oraz orzecznictwa TSUE
 11. Katarzyna Bagan-Kurluta, Anna Klimach
  Powszechność stosowania rozporządzeń unijnych i ich skuteczność w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie SS przeciwko MCP, C-603/20 PPU
 12. Salvatore Antonello Parente
  Family Income Taxation Models in the Italian Legal System: Analysis and Perspectives
 13. Giovanni Liberati Buccianti
  Private Autonomy and Family Public Policy in Italy

 14. GLOSY

 15. Bożena Gronowska
  Commentary to the Judgment of the European Court of Human Rights of 16 September 2021 in the Case of X v. Poland (appl. no. 20741/10)
 16. Michał Wojewoda
  Rodzicielstwo osób tej samej płci w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – glosa do wyroku TSUE z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie C-490/20

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2022Rodzicielstwo osób tej samej płci w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – glosa do wyroku TSUE z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie C-490/20Wojewoda, Michał--
2022Commentary to the Judgment of the European Court of Human Rights of 16 September 2021 in the Case of X v. Poland (appl. no. 20741/10)Gronowska, Bożena--
2022Private Autonomy and Family Public Policy in ItalyLiberati Buccianti, Giovanni--
2022Family Income Taxation Models in the Italian Legal System: Analysis and PerspectivesParente, Salvatore Antonello--
2022Powszechność stosowania rozporządzeń unijnych i ich skuteczność w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie SS przeciwko MCP, C-603/20 PPUBagan-Kurluta, Katarzyna; Klimach, Anna--
2022Prawo dziecka do kontaktów z osobami bliskimi w sytuacjach transgranicznych – uwagi na tle unijnych regulacji prawnych oraz orzecznictwa TSUEMaliszewska-Nienartowicz, Justyna--
2022Zarząd udziałami dziecka w spółce z ograniczoną odpowiedzialnościąSuliński, Grzegorz--
2022Odmowa dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego z powodu sprzeczności z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnegoJagoda, Joanna--
2022Ustawowa konstrukcja obowiązku szczepień ochronnych u dzieci na tle prawa polskiego – uwagi de lege lata i de lege ferendaDrozdowska, Urszula--
2022Wybrane wyzwania kodyfikacyjne polskiego prawa rodzinnegoZałucki, Mariusz--
2022Kontakty rodzica z dzieckiem w obecności kuratora sądowego. Praktyka wobec potrzeb zmian legislacyjnychGoworko-Składanek, Beata; Prymak, Tomasz--
2022Znaczenie regulacji prawa rodzinnego dla karnoprawnej oceny zaniedbaniaSitarz, Olga--
2022Granice rodzicielskich ingerencji w dobra osobiste dziecka – zagadnienia wybraneMichałowska, Kinga--
2022Alienacja rodzicielska w polskim systemie prawaHelios, Joanna; Jedlecka, Wioletta--
2022Pochodzenie dziecka poczętego in vitroBączyk-Rozwadowska, Kinga--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15