REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Wschodniosłowiańskie, 2017, tom 17 : [29]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

  LITERATUROZNAWSTWO

 1. Agnieszka Baczewska-Murdzek
  Tragikomedia absurdu. Elżbieta Bam Daniiła Charmsa (reminiscencje na marginesie Procesu Franza Kafki)
 2. Katarzyna Drozd
  Obraz duchowieństwa w łagrach. Józef Hermanowicz Kitaj-Sybir-Maskwa
 3. Zoja Kuca
  Теоцентрический мир в повести Ирины Пятницкой Кисельные берега
 4. Jelena Lepiszewa (Елена Лепишева)
  А если завтра нет (есть)? Восприятие героем будущего в белорусской драматургии конца ХХ – начала ХХI вв.
 5. Agnieszka Lis-Czapiga
  Obraz miasta w poezji Władimira Korwin-Piotrowskiego
 6. Ewa Pańkowska
  «Герой нашего времени» в изображении «новых реалистов» (на материале избранных произведений Романа Сенчина, Захара Прилепина, Сергея Шаргунова)
 7. Martyna Sienkiewicz
  Мотив измены в Защите Лужина Владимира Набокова
 8. Patryk Witczak
  Poezja emigracyjna Iriny Odojewcewej
 9. Marta Zambrzycka
  Koncepcja ukraińskiej kultury „miedzy Wschodem a Zachodem” w monografiach literaturoznawczych dotyczących prozy Wałerija Szewczuka
 10. Iwona Zdanowicz
  «Жизнемысль» в творчестве Михаила Пришвина как протест против эксплуатации природы

 11. JĘZYKOZNAWSTWO

 12. Ina Bubnowicz (Iна Бубновiч)
  Адтапанiмiчныя найменнi ў гродзенскiх юрыдычна-справавых тэкстах старажытнабеларускага перыяду
 13. Jolanta Chomko
  Образный потенциал лексических единиц номинативного поля концепта ветер в русском языке
 14. Leonarda Dacewicz
  Uwarunkowania socjalno-kulturowe nadawania imion podwójnych w Dekanacie Białystok w II połowie XIX wieku
 15. Beata Edyta Dworakowska
  Wrotycz, storczyk i wszystkie inne boże zielska w wierszach Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach
 16. Marcin Kojder, Marek Olejnik
  Najnowsze zmiany w urbanonimii Kijowa (lata 2014–2016)
 17. Aleksandra Kowalewska-Buraczewska
  Kto powiedział, że chłopaki nie płaczą, a dziewczynki są zawsze miłe? O normatywnym charakterze pewnych typów zdań gatunkowych
 18. Inna Lisowskaja, Julija Parfinowicz (Инна Лисовская,Юлия Парфинович)
  Оппозиция «природа – человек» как фрагмент концептуальной картины мира белоруса в поэме Николая Гусовского Песня о зубре
 19. Michał Mordań
  Imiona chrzestne bielskich prawosławnych i katolików na przełomie XIX i XX wieku
 20. Anna Romanik
  Specyfika językowa rosyjskiej nomenklatury z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej
 21. Anna Rygorowicz-Kuźma
  Великдень czy Wielkanoc? O słowiańskich nazwach święta Zmartwychwstania Pańskiego

 22. KULTUROZNAWSTWO

 23. Kamila Budrowska
  Censoring the Russian themes in the literature in Poland in the years 1948–1960. Archival reconnaissance
 24. Beata Garlej
  Świadectwo uniwersalizmu myśli: listy Edyty Stein do Romana Ingardena
 25. Liliana Kalita
  Dryfowanie ku szczęściu? O twórczości filmowej Borysa Chlebnikowa
 26. Ks. Tadeusz Kasabuła
  Chryścijanskaja Dumka w publicystyce białoruskich chrześcijańskich demokratów
 27. Alicja Z. Nowak
  O grzechu pijaństwa w ruskich naukach dla kapłanów (metropolia kijowska od XI do pocz. XVIII w.)
 28. Ks. Zbigniew Stępniak
  Na kulturowej granicy Polski i Białorusi – inspiracje literackie i wartości artystyczne Śpiewnika domowego Stanisława Moniuszki
 29. Olga Swietłowa (Ольга Светлова)
  О современной богослужебной певческой практике старообрядцев Новосибирска (на примере службы мученикам и исповедникам, пострадавшим за правоверие в XVII веке)

 30. RECENZJE

 31. Olga Makarowska (Ольга Макаровска):
  Katarzyna Wojan, Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej. Tom I. Słowniki lingwistyczne (bibliografia za lata 1700–2015), Gdańsk 2016
 32. Wanda Supa:
  Natalia Malutina, Poetyka wypowiedzi w sztukach dramaturgów odesskich Anny Jabłońskiej i Aleksandra Mardania,Rzeszów 2016


Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 29
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2017Natalia Malutina, Poetyka wypowiedzi w sztukach dramaturgów odesskich Anny Jabłońskiej i Aleksandra Mardania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 180.Supa, Wanda--
2017Katarzyna Wojan, Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej. Tom I. Słowniki lingwistyczne (bibliografia za lata 1700–2015), Wydawnictwo UG, Gdańsk 2016, ss. 386.Макаровска, Ольга--
2017О современной богослужебной певческой практике старообрядцев Новосибирска (на примере службы мученикам и исповедникам, пострадавшим за правоверие в XVII веке)Светлова, Ольга--
2017Na kulturowej granicy Polski i Białorusi – inspiracje literackie i wartości artystyczne Śpiewnika domowego Stanisława MoniuszkiStępniak, Zbigniew--
2017O grzechu pijaństwa w ruskich naukach dla kapłanów (metropolia kijowska od XI do pocz. XVIII w.)Nowak, Alicja Z.--
2017Chryścijanskaja Dumka w publicystyce białoruskich chrześcijańskich demokratówKasabuła, Tadeusz--
2017Dryfowanie ku szczęściu? O twórczości filmowej Borysa ChlebnikowaKalita, Liliana--
2017Świadectwo uniwersalizmu myśli: listy Edyty Stein do Romana IngardenaGarlej, Beata--
2017Censoring the Russian themes in the literature in Poland in the years 1948–1960. Archival reconnaissanceBudrowska, Kamila--
2017Великдень czy Wielkanoc? O słowiańskich nazwach święta Zmartwychwstania PańskiegoRygorowicz-Kuźma, Anna--
2017Specyfika językowa rosyjskiej nomenklatury z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznejRomanik, Anna--
2017Imiona chrzestne bielskich prawosławnych i katolików na przełomie XIX i XX wiekuMordań, Michał--
2017Оппозиция «природа – человек» как фрагмент концептуальной картины мира белоруса в поэме Николая Гусовского Песня о зубреЛисовская, Инна; Парфинович, Юлия--
2017Kto powiedział, że chłopaki nie płaczą, a dziewczynki są zawsze miłe? O normatywnym charakterze pewnych typów zdań gatunkowychKowalewska-Buraczewska, Aleksandra--
2017Najnowsze zmiany w urbanonimii Kijowa (lata 2014–2016)Kojder, Marcin; Olejnik, Marek--
2017Wrotycz, storczyk i wszystkie inne boże zielska w wierszach Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładachDworakowska, Beata Edyta--
2017Uwarunkowania socjalno-kulturowe nadawania imion podwójnych w Dekanacie Białystok w II połowie XIX wiekuDacewicz, Leonarda--
2017Образный потенциал лексических единиц номинативного поля концепта ветер в русском языкеChomko, Jolanta--
2017Адтапанiмiчныя найменнi ў гродзенскiх юрыдычна-справавых тэкстах старажытнабеларускага перыядуБубновiч, Iна--
2017«Жизнемысль» в творчестве Михаила Пришвина как протест против эксплуатации природыZdanowicz, Iwona--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 29