REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 3 : [15]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Spis treści/Content

 1. Wprowadzenie

 2. ARTYKUŁY

 3. Krzysztof Pietrzykowski
  Kilka uwag o charakterze prawnym powództw w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 4. Mieczysław Goettel
  Szczególne cechy obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci – zagadnienia wybrane
 5. Magdalena Andrzejewska
  Osobista styczność z dzieckiem w przypadku spraw o przysposobienie międzynarodowe jako narzędzie chroniące dobro dziecka
 6. Magdalena Dragun, Sylwia Łazuk
  Pochodzenie dziecka a exceptio plurium concumbentium jako jeden ze sposobów obalenia domniemania ojcostwa pozamałżeńskiego
 7. Mariusz Załucki
  Dylematy regulacji dziedziczenia ustawowego dzieci małżonka spadkodawcy (art. 934 kc.)
 8. Małgorzata Żukowska, Katarzyna Bagan-Kurluta
  Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego mieszkającego za granicą – teoretyczne studium przypadku
 9. Paulina Czemiel, Katarzyna Siemion
  Zasady dziedziczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez małoletniego spadkobiercę
 10. Anetta Breczko
  Tradycyjne paradygmaty prawa rodzinnego w dobie rewolucji biotechnologicznej
 11. Grażyna B. Szczygieł
  Regulacje kodeksu karnego wykonawczego dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności wobec nieletnich z perspektywy standardów międzynarodowych
 12. Maciej Aleksandrowicz
  Rodzina w systemie prawnym Szwajcarii. Kilka uwag o historii i rozwiązaniach współczesnych
 13. Maria Cudowska
  Child Custody in Minnesota and Poland. The Best Interest Factors – A Comparative Overview

 14. GLOSY

 15. Urszula Drozdowska
  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 września 2012 r.(sygn. I ACa 723/12)

 16. RECENZJE

 17. Kinga Łuniewska
  Tamara Zimna, Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia
 18. Walerian Sanetra
  Aneta Giedrewicz-Niewińska, Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2017WprowadzenieBagan-Kurluta, Katarzyna--
2017Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej Aneta Giedrewicz-Niewińska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 409Sanetra, Walerian--
2017Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia Tamara Zimna, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 244Łuniewska, Kinga--
2017Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 września 2012 r. (sygn. I ACa 723/12)Drozdowska, Urszula--
2017Child Custody in Minnesota and in Poland. The Best Interest Factors – A Comparative OverviewCudowska, Maria--
2017Rodzina w systemie prawnym Szwajcarii. Kilka uwag o historii i rozwiązaniach współczesnychAleksandrowicz, Maciej--
2017Regulacje kodeksu karnego wykonawczego dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności wobec nieletnich z perspektywy standardów międzynarodowychSzczygieł, Grażyna B.--
2017Tradycyjne paradygmaty prawa rodzinnego w dobie rewolucji biotechnologicznejBreczko, Anetta--
2017Zasady dziedziczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez małoletniego spadkobiercęCzemiel, Paulina; Siemion, Katarzyna--
2017Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego mieszkającego za granicą – teoretyczne studium przypadkuŻukowska, Małgorzata; Bagan-Kurluta, Katarzyna--
2017Dylematy regulacji dziedziczenia ustawowego dzieci małżonka spadkodawcy (art. 934 kc.)Załucki, Mariusz--
2017Pochodzenie dziecka a exceptio plurium concumbentium jako jeden ze sposobów obalenia domniemania ojcostwa pozamałżeńskiegoDragun, Magdalena; Łazuk, Sylwia--
2017Osobista styczność z dzieckiem w przypadku spraw o przysposobienie międzynarodowe jako narzędzie chroniące dobro dzieckaAndrzejewska, Magdalena--
2017Szczególne cechy obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci – zagadnienia wybraneGoettel, Mieczysław--
2017Kilka uwag o charakterze prawnym powództw w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwaPietrzykowski, Krzysztof--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15