REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

DOI na Uniwersytecie w Białymstoku

DOI (Digital Object Identifier) to trwały, unikalny identyfikator przypisany na stałe do danego dokumentu cyfrowego (dokument w dowolnym zapisie np. PDF, HTML ). Umożliwia znajdowanie obiektów elektronicznych w Internecie, w powiązaniu z aktualnymi metadanymi na jego temat.

Na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB) DOI jest przyporządkowywane dla wybranych dokumentów elektronicznych zamieszczanych w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB). Dokumenty są rejestrowane w CrossRef.

Zasady nadawania identyfikatorów DOI

  1. Identyfikatory DOI nadawane i rejestrowane są przez Redakcję Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB)

  1. DOI mogą otrzymać następujące publikacje:

- czasopisma akademickie UwB i zamieszczone w nich artykuły,

- opublikowane materiały konferencyjne, z konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez jednostki UwB

- monografie oraz rozdziały z publikacji wieloautorskich, których autorami są pracownicy/doktoranci/studenci UwB

  1. Każdej publikacji przysługuje jeden identyfikator to znaczy, że DOI otrzymują zarówno monografie i czasopisma jako całość, jak i rozdziały i artykuły osobno. Przy czym rozdziały z publikacji wieloautroskich i artykuły z czasopism są powiązane z publikacją, której są częścią – gwarantuje to budowa DOI:

- prefix przyporządkowany instytucji: 10.15290 – Uniwersytet w Białymstoku

- suffix czyli źródło: skrót nazwy tytułu całości monografii lub czasopisma/rok wydania/numer całości/numer artykułu lub rozdziału

  1. Aby publikacja otrzymała identyfikator DOI należy:

- przed publikacją zgłosić stronę tytułową i spis treści do Redakcji Repozytorium na mail: rub@uwb.edu.pl

- umieścić nadane identyfikatory DOI:

• w monografiach autorskich na stronie tytułowej

• w publikacjach wieloautorskich na pierwszej stronie każdego rozdziału

• w czasopismach na pierwszej stronie każdego artykułu

- po publikacji pracy należy, w formacie pdf:

• monografię zdeponować na platformie Repozytorium

• numer czasopisma/ publikację wieloautorską, przesłać do Redakcji Repozytorium na mail: rub@uwb.edu.pl

  1. DOI są nadawane publikacjom na bieżąco. Aby jednak identyfikatory zostały zarejestrowane, opisane nimi dokumenty muszą być zdeponowane w Repozytorium (do rejestracji DOI potrzebny jest adres URL opisu publikacji lub jej tekstu). Rejestracja DOI odbywa się w I i III kwartale każdego roku i po jej zakończeniu można odnaleźć publikacje przy pomocy wyszukiwarki identyfikatorów Resolve a DOI Name oraz w CrossRef Metadata Search

  1. DOI są finansowane z subwencji Rektora UwB

Korzyści

Posiadanie DOI przez publikację:

  1. Zapewnia stałe łącze do metadanych publikacji, często połączonych z przejściem do pełnego tekstu i jego weryfikację

  2. Ułatwia wyszukiwanie publikacji i ich prawidłowe cytowanie, poprzez zawarcie w nadanym identyfikatorze linku do metadanych.

  3. Zwiększa widoczność publikacji oraz ułatwia współdziałanie z innymi bazami danych i multiwyszukiwarkami, dzięki standaryzowanym metadanym.

  4. Zwiększa wiarygodność naukową publikacji.