REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Instrukcja deponowania dokumentów
w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB)


 1. Przed zdeponowaniem dokumentu w RUB:
  • przygotuj dokument w formacie PDF
  • sprawdź czy posiadasz prawa majątkowe dokumentu, który został opublikowany – ASPEKTY PRAWNE
  • sprawdź czy niezbędna jest zgoda wydawcy na zdeponowanie dokumentu, który został opublikowany – w portalu Sherpa/Romeo lub zapytaj o zgodę wydawcę
  • przygotuj informacje bibliograficzne o źródle publikacji
  • wskazane jest też, aby tytuł, abstrakt i słowa kluczowe były podane w języku polskim i angielskim (poszerzy to grono odbiorców).
 2. Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem to zarejestruj się w RUB (dokumenty mogą deponować pracownicy i doktoranci UwB):
  • w zakładce MOJE KONTO wybierz przycisk „Zarejestruj się”
  • podaj swój adres e-mail, na który zostanie wysłany link
  • wejdź na konto email i kliknij na przesłany link
  • uzupełnij informacje rejestracyjne
  • zakończ rejestrację i zaczekaj na mail potwierdzający nadanie uprawnień do deponowanie we właściwym zespole (Wydział).
 3. Jeżeli masz już utworzone konto kliknij w zakładce MOJE KONTO przycisk „Zaloguj się”.
 4. Aby zdeponować pracę, po zalogowaniu wybierz „Zespoły RUB” i kliknij na właściwą Jednostkę, do której otrzymałeś uprawnienia.
 5. Wybierz kolekcję, w której chcesz zdeponować pracę i kliknij „Prześlij do tej kolekcji”
 6. Podaj informacje bibliograficzne. Obowiązkowe pola to Tytuł i Data wydania (Rok publikacji).
 7. Podaj dodatkowe informacje o dokumencie i autorze/autorach (np: słowa kluczowe, abstrakt afiliacja). Każde pole można powielić klikając na „Add More”
 8. Jeżeli pełny tekst dokumentu może być widoczny dopiero po upływie określonego czasu, to wpisz datę (od kiedy ma być widoczny) w okienko „Data Embarga”.
 9. Wybierz odpowiedni PDF, Nazwa pliku powinna być krótka, nie powinna zawierać znaków specjalnych.
 10. Jeżeli chcesz dodać kilka plików (np. spis treści, okładkę, załączniki) kliknij „Dodaj inny plik”.
 11. Zweryfikuj zapisane dane.
 12. Sprawdź i ewentualnie popraw/uzupełnij wprowadzone dane bibliograficzne.
 13. „Zapisz” wybraną licencję Creative Commonse lub „Copyright”
 14. Zatwierdź obowiązkowo bezterminową licencję niewyłączną udzieloną UwB (Oświadczenie depozytariusza) „Udzielam licencji”.
 15. Po akceptacji wybranej opcji dodać następny dokument do tej samej kolekcji.
 16. Opis zdeponowanej pracy zostanie sprawdzony i zatwierdzony przez Redakcję RUB.
 17. W momencie pojawienia się pracy w zasobach repozytorium, zostaniesz poinformowany mailowo.
Oprac. Agnieszka Gałecka-Golec, Iwona Sztabkowska