REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Zadaniem RUB jest gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Celem utworzenia RUB jest przede wszystkim promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w uczelni. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni. Tworzą ją wydziały oraz jednostki pozawydziałowe, stanowiące zespoły. Dokumenty zostały podzielone na kolekcje, które zostały przyporządkowane poszczególnym zespołom. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.


UWAGA! Identyfikatory DOI dla wszystkich monografii naukowych UwB
Informujemy, że monografie naukowe, których autorzy wskażą Uniwersytet w Białymstoku jako afiliację swoich publikacji, mogą otrzymać identyfikatory DOI. Numery będą rejestrowane dla każdej monografii naukowej (jako całości) oraz rozdziałów w publikacjach wieloautorskich.

Warunkiem rejestracji DOI jest umieszczenie materiałów w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku - RUB.


 • Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2024 r.:
 • Numery czasopism dodane do RUB w II kwartale 2024 r.:
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 23,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 29 nr 1, Vol. 29 nr 2,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 44,
  • Elpis T. 7, T. 8,
  • Optimum. Economic Studies Nr 1(115),
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2(20),
  • Studia Podlaskie T. 31,
  • Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza T. 7,
  • Studia Wschodniosłowiańskie T. 23,