REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Zadaniem RUB jest gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Celem utworzenia RUB jest przede wszystkim promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w Uczelni. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni. Tworzą ją wydziały oraz jednostki pozawydziałowe, stanowiące zespoły. Dokumenty zostały podzielone na kolekcje, które zostały przyporządkowane poszczególnym zespołom. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.


Informujemy, że w związku z przeprowadzką, telefon do Redakcji Repozytorium (85 745 75 69) jest niedostępny. Tymczasowy numer telefonu to 85 738 82 69.UWAGA! Identyfikatory DOI dla wszystkich monografii naukowych UwB

Informujemy, że monografie naukowe, których autorzy wskażą Uniwersytet w Białymstoku jako afiliację swoich publikacji, mogą otrzymać identyfikatory DOI. Numery będą rejestrowane dla każdej monografii naukowej (jako całości) oraz rozdziałów w publikacjach wieloautorskich.

Warunkiem rejestracji DOI jest umieszczenie materiałów w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku - RUB.


 • Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2021 r.:
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 16,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 25 nr 3, Vol. 25 nr 4,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 31,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 2(9),
  • Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych vol. 31,
  • Linguodidactica T. 24,
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1(13),
  • Studia Podlaskie T. 28,
  • Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza T. 4,
  • Studia Wschodniosłowiańskie T. 20,