REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Zadaniem RUB jest gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Celem utworzenia RUB jest przede wszystkim promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w Uczelni. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni. Tworzą ją wydziały oraz jednostki pozawydziałowe, stanowiące zespoły. Dokumenty zostały podzielone na kolekcje, które zostały przyporządkowane poszczególnym zespołom. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.UWAGA! Identyfikatory DOI dla wszystkich monografii naukowych UwB

Informujemy, że monografie naukowe, których autorzy wskażą Uniwersytet w Białymstoku jako afiliację swoich publikacji, mogą otrzymać identyfikatory DOI. Numery będą rejestrowane dla każdej monografii naukowej (jako całości) oraz rozdziałów w publikacjach wieloautorskich.

Warunkiem rejestracji DOI jest umieszczenie materiałów w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku - RUB.


 • Numery czasopism dodane do RUB w IV kwartale 2020 r.:
  • Białorutenistyka Białostocka T. 12,
  • Białostockie Archiwum Językowe nr 10, nr 20,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 30,
  • Optimum. Economic Studies nr 3(101),
 • Numery czasopism dodane do RUB w III kwartale 2020 r.:
  • Białostockie Archiwum Językowe nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9,
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 15,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 25 nr 2,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 29,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 1(8),
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 2(12),
  • Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza T. 3,
 • Numery czasopism dodane do RUB w II kwartale 2020 r.:
 • Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2020 r.:
  • Białostockie Archiwum Językowe nr 19,
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 14,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 24 nr 4,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 26, Issue 27,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 2(7),
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 3, No. 2,
  • Optimum. Economic Studies nr 4(98), nr 1(99),
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1(11),
  • Rocznik Teologii Katolickiej T. 18,
  • Studia Iuridica Agraria T. 16,