REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Zadaniem RUB jest gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Celem utworzenia RUB jest przede wszystkim promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w Uczelni. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni. Tworzą ją wydziały oraz jednostki pozawydziałowe, stanowiące zespoły. Dokumenty zostały podzielone na kolekcje, które zostały przyporządkowane poszczególnym zespołom. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.Identyfikatory DOI dla monografii pokonferencyjnych
Informujemy, że publikacje pokonferencyjne wydawane przez jednostki Uniwersytetu w Białymstoku mogą otrzymać identyfikatory DOI. Warunkiem rejestracji numerów jest umieszczenie materiałów w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku - RUB. Przypominamy również, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Rektora UwB z dnia 24 lutego 2015 r. wszystkie publikacje będące wynikiem spotkań naukowych organizowanych przez jednostki UwB i organizacje studenckie, powinny być przekazane do zamieszczenia w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.


  • Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2019 r.:
    • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 23 nr 3,
    • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 2(5),
    • Optimum. Economic Studies nr 3(93),
    • Pogranicze. Studia Społeczne T. 32,