REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Zadaniem RUB jest gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Celem utworzenia RUB jest przede wszystkim promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w Uczelni. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni. Tworzą ją wydziały oraz jednostki pozawydziałowe, stanowiące zespoły. Dokumenty zostały podzielone na kolekcje, które zostały przyporządkowane poszczególnym zespołom. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.Identyfikatory DOI dla monografii pokonferencyjnych
Informujemy, że publikacje pokonferencyjne wydawane przez jednostki Uniwersytetu w Białymstoku mogą otrzymać identyfikatory DOI. Warunkiem rejestracji numerów jest umieszczenie materiałów w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku - RUB. Przypominamy również, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Rektora UwB z dnia 24 lutego 2015 r. wszystkie publikacje będące wynikiem spotkań naukowych organizowanych przez jednostki UwB i organizacje studenckie, powinny być przekazane do zamieszczenia w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.


 • Numery czasopism dodane do RUB w IV kwartale 2018 r.:
 • Numery czasopism dodane do RUB w III kwartale 2018 r.:
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 11,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 19,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 1(4),
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 2 no. 1,
  • Formalized Mathematics Volume 26 Issue 1,
  • Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych vol. 29/2,
  • Linguodidactica T. 21,
  • Miscellanea Historico-Iuridica T. 16, Z. 1, T. 16, Z. 2,
  • Optimum. Economic Studies Nr 1(91),
  • Studia Iuridica Agraria T. 15,
  • Studia Podlaskie T. 25.
 • Numery czasopism dodane do RUB w II kwartale 2018 r.:
  • Annual Center Review nr 10,
  • Białostockie Archiwum Językowe nr 17,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 22 nr 4,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 18,
  • Formalized Mathematics Volume 25 Issue 4,
  • Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych vol. 29/1,
  • Optimum. Studia Ekonomiczne nr 6(90),
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2(8),
  • Studia Wschodniosłowiańskie T. 17.
 • Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2018 r.:
  • Białorutenistyka Białostocka T. 9,
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 10,
  • Białostockie Teki Historyczne T. 15,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 22 nr 3,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 2(3),
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 16,
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 1 no. 1,
  • Elpis T. 19,
  • Formalized Mathematics Volume 25 Issue 2 i Volume 25 Issue 3,
  • Optimum. Studia Ekonomiczne nr 4(88 i nr 5(89),
  • Rocznik Teologii Katolickiej T. 16/1, T. 16/2 i T. 16/3.