REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Zadaniem RUB jest gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Celem utworzenia RUB jest przede wszystkim promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w Uczelni. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni. Tworzą ją wydziały oraz jednostki pozawydziałowe, stanowiące zespoły. Dokumenty zostały podzielone na kolekcje, które zostały przyporządkowane poszczególnym zespołom. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.
UWAGA! Identyfikatory DOI dla wszystkich monografii naukowych UwB

Informujemy, że monografie naukowe, których autorzy wskażą Uniwersytet w Białymstoku jako afiliację swoich publikacji, mogą otrzymać identyfikatory DOI. Numery będą rejestrowane dla każdej monografii naukowej (jako całości) oraz rozdziałów w publikacjach wieloautorskich.

Warunkiem rejestracji DOI jest umieszczenie materiałów w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku - RUB.


 • Numery czasopism dodane do RUB w IV kwartale 2021 r.:
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 26 nr 3,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 1(10), nr 2(11)
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1(15),
 • Numery czasopism dodane do RUB w III kwartale 2021 r.:
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 18,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 26 nr 2,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 33,
  • Elpis T. 23,
  • Formalized Mathematics Volume 29, Issue 1,
  • Optimum. Economic Studies Nr 3(105),
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2(14),
 • Numery czasopism dodane do RUB w II kwartale 2021 r.:
 • Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2021 r.:
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 16,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 25 nr 3, Vol. 25 nr 4,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 31,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 2(9),
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 4, No. 1,
  • Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych vol. 31,
  • Linguodidactica T. 24,
  • Optimum. Economic Studies Nr 1(103) ,
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1(13),
  • Studia Podlaskie T. 28,
  • Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza T. 4,
  • Studia Wschodniosłowiańskie T. 20,