REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Zadaniem RUB jest gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Celem utworzenia RUB jest przede wszystkim promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w Uczelni. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni. Tworzą ją wydziały oraz jednostki pozawydziałowe, stanowiące zespoły. Dokumenty zostały podzielone na kolekcje, które zostały przyporządkowane poszczególnym zespołom. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.Identyfikatory DOI dla monografii pokonferencyjnych
Informujemy, że publikacje pokonferencyjne wydawane przez jednostki Uniwersytetu w Białymstoku mogą otrzymać identyfikatory DOI. Warunkiem rejestracji numerów jest umieszczenie materiałów w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku - RUB. Przypominamy również, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Rektora UwB z dnia 24 lutego 2015 r. wszystkie publikacje będące wynikiem spotkań naukowych organizowanych przez jednostki UwB i organizacje studenckie, powinny być przekazane do zamieszczenia w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.


 • Numery czasopism dodane do RUB w IV kwartale 2019 r.:
  • Annual Center Review nr 11,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 25,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 1(6),
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 3, No. 1,
 • Numery czasopism dodane do RUB w III kwartale 2019 r.:
 • Numery czasopism dodane do RUB w II kwartale 2019 r.:
  • Białorutenistyka Białostocka T. 10,
  • Białostockie Archiwum Językowe nr 18,
  • Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 12,
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 24 nr 1,
  • Białostockie Teki Historyczne T. 16,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 23,
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 2, No. 2,
  • Formalized Mathematics Vol. 27 Issue 1,
  • Linguodidactica T. 22,
  • Miscellanea Historico-Iuridica T. 17, Z. 1,
  • Optimum. Economic Studies nr 2(96),
  • Pogranicze. Studia Społeczne T. 33, T. 34
  • Studia Teologii Dogmatycznej T. 4,
  • Studia Wschodniosłowiańskie T. 18,
 • Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2019 r.: