REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Wydział Biologiczno-Chemiczny / Faculty of Biology and Chemistry : [46] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki
         Wydział Biologiczno-Chemiczny powstał w 1997 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. W tym samym roku Instytut Biologii (razem z Instytutem Chemii tworzący nowo powstałą jednostkę) uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii. Trzy lata później Wydział Biologiczno-Chemiczny otrzymał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w zakresie chemii., zaś w 2010 r. - doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. W roku 2014 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. W 2013 r. Wydział otrzymał wysoką kategorię naukową A w grupie "Nauki o życiu". Kategorie są przyznawane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Wydział zatrudnia 203 osoby, w tym 124 nauczycieli akademickich. 1.10. 2013 r. naukę na Wydziale podjęło 637 studentów.Przeglądaj