REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 1 : [20]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Spis treści/Content

 1. Wprowadzenie

 2. ARTYKUŁY

 3. Antoni Bojańczyk, Adam Górski, Marcin Klonowski
  „Orzekanie w granicach środka odwoławczego” w kwestii prawidłowej wykładni przepisu art. 433 § 1 kpk.
 4. Paweł Czarnecki
  Zakres przedmiotowy i podmiotowy zażalenia w polskim procesie karnym
 5. Maciej Fingas
  O konieczności poszerzenia zakresu kontroli zażaleniowej nad niektórymi decyzjami dotyczącymi praw oskarżonego – wybrane problemy implementacji unijnych dyrektyw w polskim procesie karnym
 6. Jacek Kosonoga
  Nienależyta obsada sądu jako przesłanka uchylenia orzeczenia
 7. Cezary Kulesza
  Postępowanie apelacyjne w procesie rosyjskim po nowelizacji z 2013 r.
 8. Marek Kulik
  Z problematyki zakazu reformationis in peius
 9. Adrianna Niegierewicz
  Kontrola odwoławcza nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji jako gwarancja zasady prawdy materialnej
 10. Barbara Nita-Światłowska, Andrzej Światłowski
  Ograniczenia orzekania reformatoryjnego sądu odwoławczego w postępowaniu karnym (rozważania z uwzględnieniem perspektywy konstytucyjnej)
 11. Maria Rogacka-Rzewnicka
  O wyższości apelacji nad rewizją. Rozważania o modelach postępowania odwoławczego w systemie prawa kontynentalnego w aspekcie historyczno-komparatystycznym
 12. Andrzej Sakowicz
  Zakres kontroli dokonywanej przez Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu skargi na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego
 13. Dariusz Świecki
  Granice kontroli odwoławczej
 14. Sebastian Zieliński
  Dopuszczalność kasacji w sprawach o wykroczenia skarbowe
 15. Małgorzata Wąsek-Wiaderek
  Uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego
 16. Konrad Szczęsny
  Zaskarżalność wyroków wydanych w ramach porozumień procesowych – wybrane aspekty

 17. GLOSY

 18. Józef Doellinger
  Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 marca 2017 r., II SAB/Ke 74/16
 19. Katarzyna Wiktorzak
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., III KK 394/15
 20. Monika Puławska, Daria Żmudzin
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r., II KK 304/15
 21. Anna Gadomska-Radel
  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 2016 r., V KK 2/16

 22. RECENZJE

 23. Andrzej Sakowicz
  Elżbieta Hryniewicz-Lach, Ofiara w polskim prawie karnym. Interesy ofiary przestępstwa i karno-materialne instrumenty służące ich zabezpieczeniu

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 20
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2018Elżbieta Hryniewicz-Lach, Ofiara w polskim prawie karnym. Interesy ofiary przestępstwa i karno-materialne instrumenty służące ich zabezpieczeniu, Warszawa 2017, ss. 391Sakowicz, Andrzej--
2018Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 2016 r., V KK 2/16Gadomska-Radel, Anna--
2018Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r., II KK 304/15Puławska, Monika; Żmudzin, Daria--
2018Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., III KK 394/15Wiktorzak, Katarzyna--
2018Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 marca 2017 r., II SAB/Ke 74/16Doellinger, Józef--
2018Zaskarżalność wyroków wydanych w ramach porozumień procesowych – wybrane aspektySzczęsny, Konrad--
2018Uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczegoWąsek-Wiaderek, Małgorzata--
2018Dopuszczalność kasacji w sprawach o wykroczenia skarboweZieliński, Sebastian--
2018Granice kontroli odwoławczejŚwiecki, Dariusz--
2018Zakres kontroli dokonywanej przez Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu skargi na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczegoSakowicz, Andrzej--
2018O wyższości apelacji nad rewizją. Rozważania o modelach postępowania odwoławczego w systemie prawa kontynentalnego w aspekcie historyczno-komparatystycznymRogacka-Rzewnicka, Maria--
2018Ograniczenia orzekania reformatoryjnego sądu odwoławczego w postępowaniu karnym (rozważania z uwzględnieniem perspektywy konstytucyjnej)Nita-Światłowska, Barbara; Światłowski, Andrzej--
2018Kontrola odwoławcza nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji jako gwarancja zasady prawdy materialnejNiegierewicz, Adrianna--
2018Z problematyki zakazu reformationis in peiusKulik, Marek--
2018Postępowanie apelacyjne w procesie rosyjskim po nowelizacji z 2013 r.Kulesza, Cezary--
2018Nienależyta obsada sądu jako przesłanka uchylenia orzeczeniaKosonoga, Jacek--
2018O konieczności poszerzenia zakresu kontroli zażaleniowej nad niektórymi decyzjami dotyczącymi praw oskarżonego – wybrane problemy implementacji unijnych dyrektyw w polskim procesie karnymFingas, Maciej--
2018Zakres przedmiotowy i podmiotowy zażalenia w polskim procesie karnymCzarnecki, Paweł--
2018„Orzekanie w granicach środka odwoławczego” – w kwestii prawidłowej wykładni przepisu art. 433 § 1 kpk.Bojańczyk, Antoni; Górski, Adam; Klonowski, Marcin--
2018WprowadzenieSakowicz, Andrzej--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 20