REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Konferencje naukowe i edukacyjne : [3211] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. wszystkie publikacje będące wynikiem spotkań naukowych organizowanych przez jednostki UwB i organizacje studenckie, powinny być przekazane do zamieszczenia w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku - RUB.

Redaktor naukowy publikacji przekazuje materiały konferencyjne, w wersji elektronicznej w formacie PDF, do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, w celu umieszczenia ich w Repozytorium, najpóźniej 2 miesiące po ich opublikowaniu.

Przeglądaj

Podzespoły w tym zespole

2010 [33]

2011 [165]

2012 [208]

2013 [242]

2014 [389]

2015 [354]

2016 [441]

2017 [349]

2018 [380]

2019 [246]

2020 [151]

2021 [191]

2022 [62]

Kolekcje w zespole