REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10125
Tytuł: Główne idee nowej prawicy i nowej lewicy
Inne tytuły: The main ideas of the New Right and the New Left
Autorzy: Jasiński, Karol
Słowa kluczowe: new right wing and left wing
theorists
doctrine
criticism
nowa prawica i lewica
teoretycy
doktryna
krytyka
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 31, 2019, s. 4-23
Abstrakt: The purpose of the paper is to draw attention to the problem of the division of socio-political life on the right and left and the doctrinal assumptions of the new right and the new left, which are then expressed in social and political programs. The object of these analyzes, however, are not specific political groups or their forms of activity, but only ideological assumptions of social movements. The paper has three parts: 1) it points out that there is no clear criterion for division into right and left, and the use of these terms is polarizing and is conditioned historically, culturally and geographically; 2) the main principles of the new right are presented (economic liberalism, conservatism, minimal state and government, free market, anti-egalitarianism); 3) the ideas of the new left wing were shown (new man, counterculture, criticism, egalitarianism, emancipation, ecology, pacifism).
Nota biograficzna: Karol Jasiński – dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
E-mail: karol.jasinski@uwm.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10125
DOI: 10.15290/idea.2019.31.01
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2019, XXXI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_31_2019_K_Jasinski_Glowne_idee_nowej_prawicy_i_nowej_lewicy.pdf631,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.