REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Podlaskie, 2018, tom XXVI : [17]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

  I. ARTYKUŁY

 1. Kamil Śmiechowski
  Endeckie postrzeganie miasta. Ewolucja tematyki miejskiej na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” i „Przeglądu Narodowego”
 2. Станiслаў Рудовiч
  1918 год, яго перадумовы i наступствы ў трактоўцы школьных падручнiкаў у Беларусi
 3. Dangiras Mačiulis
  W poszukiwaniu tożsamości litewskiej: przypadek Vladasa Putvinskisa, Mykolasa Biržiški i Tadasa Ivanauskasa
 4. Roman Wysocki
  „Mit roku 1918” we współczesnej historiografii ukraińskiej
 5. Teresa Maresz
  Rok 1918 i jego następstwa w świetle ukraińskich podręczników do historii: między powojennym urządzeniem świata a zawiedzionymi nadziejami Ukraińców
 6. Bogusław Kosel
  Litewskie Muzeum Wojska i jego udział w kształtowaniu państwowości w latach 1919–1930
 7. Tomasz Danilecki
  Między Marcem a Sierpniem. Przykłady postaw opozycyjnych mieszkańców Białostocczyzny w końcu lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych XX w.
 8. Waldemar Gliński
  Spór o charakter i sens dalszego istnienia Układu Warszawskiego w stosunkach polsko-radzieckich w latach 1989–1990
 9. Wiesław Rymajdo
  Polacy we współczesnej Republice Łotewskiej. Społeczno-kulturalna aktywność mniejszości polskiej

 10. II. MATERIAŁY

 11. Michał Sierba
  W kwestii Pokaniewa i Katarzyny Kazimierskiej. Kilka słów na marginesie edycji Lustracji województwa podlaskiego 1602 roku

 12. III. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 13. Karolina Mosiej-Zambrano
  Maria Hennel-Bernasikowa, Pałac Potockich w Krakowie (Róg Rynku i Brackiej). Zarys dziejów, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2016
 14. Norbert Szklarzewski
  Pieter M. Judson,Imperium Habsburgów. Wspólnota narodów, tłum. Sławomir Patlewicz, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2017
 15. Michał Kozłowski
  Tomasz Siewierski, Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2016

 16. IV. KRONIKA NAUKOWA

 17. Mariusz Balcerek
  Międzynarodowa konferencja naukowa: Granice i pogranicza. Historia i współczesność, Białystok 14–18 czerwca 2018 r.

 18. V. IN MEMORIAM

 19. Adam Cz. Dobroński
  Stanisław Czerep
 20. Cezary Kuklo
  Andrzej Wyrobisz
 21. Michał Kozłowski
  Richard Pipes

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 17 z 17
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2018Richard Pipes (1923–2018)Kozłowski, Michał--
2018Andrzej Wyrobisz (1931-2018)Kuklo, Cezary--
2018Stanisław Czerep (1948–2018)Dobroński, Adam Czesław--
2018Międzynarodowa konferencja naukowa: Granice i pogranicza. Historia i współczesność, Białystok 14–18 czerwca 2018 r.Balcerek, Mariusz--
2018Tomasz Siewierski, Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2016, s. 276Kozłowski, Michał--
2018Pieter M. Judson, Imperium Habsburgów. Wspólnota narodów, tłum. Sławomir Patlewicz, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2017, s. 478Szklarzewski, Norbert--
2018Maria Hennel-Bernasikowa, Pałac Potockich w Krakowie (Róg Rynku i Brackiej). Zarys dziejów, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2016, s. 299Mosiej-Zambrano, Karolina--
2018W kwestii Pokaniewa i Katarzyny Kazimierskiej. Kilka słów na marginesie edycji Lustracji województwa podlaskiego 1602 rokuSierba, Michał--
2018Polacy we współczesnej Republice Łotewskiej. Społeczno-kulturalna aktywność mniejszości polskiejRymajdo, Wiesław--
2018Spór o charakter i sens dalszego istnienia Układu Warszawskiego w stosunkach polsko-radzieckich w latach 1989–1990Gliński, Waldemar--
2018Między Marcem a Sierpniem. Przykłady postaw opozycyjnych mieszkańców Białostocczyzny w końcu lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych XX w.Danilecki, Tomasz--
2018Litewskie Muzeum Wojska i jego udział w kształtowaniu państwowości w latach 1919–1930Kosel, Bogusław--
2018Rok 1918 i jego następstwa w świetle ukraińskich podręczników do historii: między powojennym urządzeniem świata a zawiedzionymi nadziejami UkraińcówMaresz, Teresa--
2018„Mit roku 1918” we współczesnej historiografii ukraińskiejWysocki, Roman--
2018W poszukiwaniu tożsamości litewskiej: przypadek Vladasa Putvinskisa, Mykolasa Biržiški i Tadasa IvanauskasaMačiulis, Dangiras--
20181918 год, яго перадумовы i наступствы ў трактоўцы школьных падручнiкаў у БеларусiРудовiч, Станiслаў--
2018Endeckie postrzeganie miasta. Ewolucja tematyki miejskiej na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” i „Przeglądu Narodowego”Śmiechowski, Kamil--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 17 z 17