REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych : [182] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych powołane zostało z inicjatywy pracowników naukowych związanych ze stowarzyszeniem i Wydziałem Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Wychodząc z propozycją uruchomienia czasopisma naukowego postanowiliśmy włączyć się do dyskusji naukowej nad problematyką kobiecą jako podstawowym nurtem badawczym prezentowanym na łamach pisma. Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych z założenia ma mieć charakter interdyscyplinarny, na jego łamach prezentowane będą i upowszechniane osiągnięcia naukowe z zakresu historii, nauk o polityce, prawa, socjologii, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Spoiwem łączącym prezentowaną w czasopiśmie tematykę będzie problematyka kobiet, ukazywana właśnie poprzez perspektywę nauk humanistycznych i społecznych. Czasopismo jest także zorientowane na problemy, doświadczenia i spostrzeżenia zawodowe praktyków. Jest to bowiem sposób, by kreować różne spojrzenia na zagadnienia humanistyczne i społeczne, poszerzać perspektywy ich oglądu i przybliżać różne, często odmienne stanowiska.

Redaktor naczelny: Małgorzata Dajnowicz

Kontakt: ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15–420 Białystok, Polska
Tel.: +48 880 638 099
e-mail: isk.bialystok@gmail.com
strona www: http://studiakobiece.pl/

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo HUMANICA
Instytut Studiów Kobiecych

ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
DOI:
10.15290/cnisk

Punktacja MNiSZW: 18.12.2019: 20; 18.02.2021: 20; 1.12.2021: 40; 21.12.2021: 70; 2023: 140

Przeglądaj