REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Wschodniosłowiańskie, 2020, tom 20 : [29]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

  LITERATUROZNAWSTWO

 1. Anna Alsztyniuk
  Антиутопические произведения Евгения Замятина и Василя Гигевича: к проблеме сходства и различий
 2. Mateusz Jaworski
  Размытость досуга и службы в рамках тоталитарного строя. О Дне опричника Владимира Сорокина
 3. Liliana Kalita
  Futbol – sportowa rywalizacja czy komercyjna rozrywka? (Siergiej Samsonow Ноги)
 4. Jelena Lepiszewa (Елена Лепишева), Maciej Pieczyński
  Танец в художественной структуре пьес русских, белорусских и польских драматургов 1990-х – 2010-х годов
 5. Manana Mikadze (Манана Микадзе)
  Литературные аллюзии и языковые параллели у Николоза Бараташвили и Адама Мицкевича (стихотворение Мерани и поэма Фарис)
 6. Ewa Pańkowska
  В «мрачном» и «таинственном» мире произведений Михаила Елизарова (безумие и «черная магия» в повести Ногти)
 7. Svetlana Pavlenko
  Отель как место отдыха и развлечений (на материале современной русской прозы)
 8. Halina Twaranowicz
  Да праблемы развiцця беларускай духоўнай паэзii: творчасць Зьнiча (Алега Бембеля)
 9. Aleksandra Zywert
  „Wieczna zabawa”? (Dmitrij Głuchowski, Futu.re)

 10. JĘZYKOZNAWSTWO

 11. Natalia Avina (Наталья Авина)
  Активные процессы во фразеологии (на материале русскоязычных газет Литвы)
 12. Ina Bubnowicz (Iна Бубновiч), Żanna Sipliwienia (Жанна Сiплiвеня)
  Мянушкi як сродак рэпрэзентацыi язычнiцкiх i хрысцiянскiх вераванняў беларусаў
 13. Jolanta Chomko
  Nazwy barw w opisach przyrody nieożywionej (na materiale opowiadań Aleksandra Grina)
 14. Ludmiła Czernyszowa (Людмила Чернышова)
  Языковая репрезентация базовой эмоции гнев в русском и белорусском языках
 15. Marina Dorofiejenko (Марина Дорофеенко)
  Имена деятелей культуры в урбанонимии Беларуси и Франции
 16. Katarzyna Grabowska
  Przekształcenia w obrębie systemu imiesłowów czynnych w języku starobiałoruskim na przykładzie wybranych latopisów białorusko-litewskich
 17. Iryna Haponienka (Iрына Гапоненка)
  Польскамоўныя элементы ў беларускай анамастыцы (ХIХ – пачатак ХХI стст.)
 18. Hanna Miezienka (Ганна Мезенка)
  Штрыхi да «ўрбананiмнага партрэта» аднаго беларускага горада
 19. Jolanta Miturska-Bojanowska
  Enantiosemia leksemów дружить i дружба
 20. Michał Mordań
  Nazwy zawodów, godności i urzędów jako podstawy motywacyjne współczesnych nazwisk Podlasian
 21. Dorota Krystyna Rembiszewska
  Językowe oraz pozawerbalne wyróżniki XIX-wiecznego savoir-vivre’u i rozmów salonowych w opowiadaniu Stefanii Ulanowskiej Babie lato
 22. Mirosława Szewczenko (Мирослава Шевченко), Olga Anchimiuk
  Гумористичний текст як засiб формування лiнгвокультурологiчноï та орфоепiчноï компетенцiй
 23. Robert Szymula
  Werbalizacja konceptu „władza” we współczesnym rosyjskim dyskursie politycznym
 24. Anna Żebrowska
  Мянушкi жыхароў Камароўшчызны (на падставе палявых даследаванняў у Паўночна-Заходняй Беларусi)

 25. KULTUROZNAWSTWO

 26. Adam Bielinowicz
  Działania na rzecz zachowania tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej (na przykładzie współpracy Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie i polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy)

 27. RECENZJE

 28. Elżbieta Bogdanowicz:
  Marcin Kojder, Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662–1810), Lublin 2019
 29. Leonarda Dacewicz:
  Marek Olejnik, Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI–XVIII w.), Lublin 2019
 30. Rafał Kozikowski:
  Leonarda Dacewicz, Anna Romanik, Joanna Smakulska, Księgi metrykalne chrztów kościoła rzymskokatolickiego dekanatu białostockiego z II połowy XIX wieku. Treść i struktura metryk. Alfabetyczne spisy imienne. Tom 2. Rok 1880, Białystok 2019
 31. Ewa Pańkowska:
  Liliana Kalita, Wybrane zagadnienia z najnowszej prozy rosyjskiej. Skrypt dla studentów I roku rosjoznawstwa, Gdańsk 2020
 32. Małgorzata Paszko:
  Monika Famielec, Urbanonimy Brześcia w XX wieku, Bydgoszcz 2018

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 29
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2020Monika Famielec, Урбанонимы города Бреста ХХ века (Urbanonimy Brześcia w XX wieku), Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2018, ss. 292.Paszko, Małgorzata--
2020Liliana Kalita, Wybrane zagadnienia z najnowszej prozy rosyjskiej. Skrypt dla studentów I roku rosjoznawstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, ss. 188.Pańkowska, Ewa--
2020Leonarda Dacewicz, Anna Romanik, Joanna Smakulska, Księgi metrykalne chrztów kościoła rzymskokatolickiego dekanatu białostockiego z II połowy XIX wieku. Treść i struktura metryk. Alfabetyczne spisy imienne. Tom 2. Rok 1880, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019, ss. 310.Kozikowski, Rafał--
2020Marek Olejnik, Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI– XVIII w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 348.Dacewicz, Leonarda--
2020Marcin Kojder, Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662–1810), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 394.Bogdanowicz, Elżbieta--
2020Działania na rzecz zachowania tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej (na przykładzie współpracy Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie i polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy)Bielinowicz, Adam--
2020Мянушкi жыхароў Камароўшчызны (на падставе палявых даследаванняў у Паўночна-Заходняй Беларусi)Żebrowska, Anna--
2020Werbalizacja konceptu „władza” we współczesnym rosyjskim dyskursie politycznymSzymula, Robert--
2020Гумористичний текст як засiб формування лiнгвокультурологiчноï та орфоепiчноï компетенцiйШевченко, Мирослава; Anchimiuk, Olga--
2020Językowe oraz pozawerbalne wyróżniki XIX-wiecznego savoir-vivre’u i rozmów salonowych w opowiadaniu Stefanii Ulanowskiej Babie latoRembiszewska, Dorota Krystyna--
2020Nazwy zawodów, godności i urzędów jako podstawy motywacyjne współczesnych nazwisk PodlasianMordań, Michał--
2020Enantiosemia leksemów дружить i дружбаMiturska-Bojanowska, Jolanta--
2020Штрыхi да «ўрбананiмнага партрэта» аднаго беларускага горадаМезенка, Ганна--
2020Польскамоўныя элементы ў беларускай анамастыцы (ХIХ – пачатак ХХI стст.)Гапоненка, Iрына--
2020Przekształcenia w obrębie systemu imiesłowów czynnych w języku starobiałoruskim na przykładzie wybranych latopisów białorusko-litewskichGrabowska, Katarzyna--
2020Имена деятелей культуры в урбанонимии Беларуси и ФранцииДорофеенко, Марина--
2020Языковая репрезентация базовой эмоции гнев в русском и белорусском языкахЧернышова, Людмила--
2020Nazwy barw w opisach przyrody nieożywionej (na materiale opowiadań Aleksandra Grina)Chomko, Jolanta--
2020Мянушкi як сродак рэпрэзентацыi язычнiцкiх i хрысцiянскiх вераванняў беларусаўБубновiч, Iна; Сiплiвеня, Жанна--
2020Активные процессы во фразеологии (на материале русскоязычных газет Литвы)Авина, Наталья--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 29