REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Kontakt


Redakcja RUB
Agnieszka Gałecka-Golec, Iwona Łojewska, Iwona Packiewicz, Katarzyna Puksza, Krzysztof Andruczyk
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB)
ul. Ciołkowskiego 1R, 15-245 Białystok
e-mail: rub@uwb.edu.pl
tel. 85 738 85 34, 85 738 85 35


Redakcja Techniczna RUB
Cezary Matulewicz
Dział Automatyzacji
e-mail: c.matulewicz@uwb.edu.plWyślij wiadomość dla administratorów Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.