REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Kontakt


Redakcja RUB
Agnieszka Gałecka-Golec, Iwona Łojewska, Katarzyna Puksza
Odział Informacji Naukowej
ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok
e-mail: rub@uwb.edu.pl
tel. 85 745 75 69


Redakcja Techniczna RUB
Cezary Matulewicz
Dział Automatyzacji
e-mail: c.matulewicz@uwb.edu.plWyślij wiadomość dla administratorów Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.