REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Archiwum Językowe, 2010, nr 10 : [38]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

ARTYKUŁY

 1. Lilia Citko
  O zapożyczeniach leksykalnych z polszczyzny w języku latopisów starobiałoruskich
 2. Beata Edyta Dworakowska
  Językowy obraz miłości w wybranych wierszach księdza Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach
 3. Liisa Granbom-Herranen
  How do proverbs get their meanings? The model of interpretation based on a metaphor theory
 4. Barbara Greszczuk
  Style, idiostyle, biostyle języka artystycznego (na wybranych przykładach)
 5. Marzena Guz
  Obszary tematyczne eponimów pochodzenia francuskiego w języku polskim
 6. Anna Maria Harbig
  Einflüsse der Linguistik auf den Fremdsprachenunterricht an polnischen Mittelschulen in den 60er und 70er jahren
 7. Beata Jarosz
  Kompozycja zaproszenia ślubnego
 8. Małgorzata Karwatowska
  Ostra jazda bez trzymanki, czyli seks w werbalizacjach licealistów
 9. Joanna Kuć
  Język Kodeksu etyki a standardy komunikacji w firmie
 10. Joanna Kulwicka-Kamińska
  Prorok w dawnych i współczesnych translacjach Biblii i Koranu
 11. Beata Kuryłowicz
  Młodopolska egzotyka florystyczna
 12. Agnieszka Motyl
  Regionalne zróżnicowanie polszczyzny w XVII wieku na przykładzie wariantywności typu dawam / daję, stawam / staję, poznawam / poznaję
 13. Bogusław Nowowiejski
  Wychowawczy wymiar słowników niemiecko-polskich z XIX w.
 14. Agnieszka Oskiera
  Rola redaktora w programach radiowych
 15. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
  Poznańskie regionalne czasowniki i frazeologizmy związane z czynnościami fizjologicznymi oraz stanem fizycznym człowieka
 16. Ewa Rogowska-Cybulska
  Perswazyjne walory derywatów transpozycyjnych w tekstach reklam
 17. Marek Ruszkowski
  Odchylenia od pewnej zasady grzecznościowej spowodowane działaniem prawa Behaghela
 18. Elżbieta Sękowska
  Uwagi o tzw. słownictwie PRL-u
 19. Mirosława Siuciak
  Język śląski – problem terminologiczny czy społeczny?
 20. Urszula Sokólska
  Tytuły artykułów prasowych w czasopismach wędkarskich
 21. Konrad Kazimierz Szamryk
  Fonetyka rękopiśmiennych kazań Krzysztofa Kluka na tle ogólnopolskiej normy językowej drugiej połowy XVIII wieku (część I: wokalizm)
 22. Joanna Szerszunowicz
  Związki frazeologiczne opisujące objawy gniewu w języku polskim i włoskim. Analiza kontrastywna
 23. Dorota Szymaniuk
  Z badań porównawczych nad intonacją w języku angielskim i rosyjskim
 24. Eliza Tarary
  Obraz człowieka w konstrukcjach porównawczych z komponentem zoonimicznym
 25. Justyna Wiślicka
  miłości w twórczości Zofii Nałkowskiej na podstawie Dzienników i Kobiet

 26. RECENZJE

 27. Elżbieta Awramiuk
  Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym, red. G. Krasowicz-Kupis i I. Pietras, Gdynia 2008
 28. Anna Berlińska
  Tomasz Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009
 29. Małgorzata Frąckiewicz
  Małgorzata Karwatowska, Uczeń w świecie wartości, Lublin 2010
 30. Henryk Duda
  Alicja Witalisz, Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem, Kraków 2007
 31. Józef Kość
  Halina Wiśniewska, Polszczyzna przez wieki, Łódź 2009
 32. Anna Piotrowicz
  Przemysław Wiatrowski, Morfologiczne i leksykalne wykładniki negatywnych emocji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895–2005, Poznań 2010
 33. Urszula Sokólska
  Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki. Studia o języku i stylu artystycznym, t. V, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra 2009
 34. Urszula Sokólska
  Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, pod red. K. Ożoga, Rzeszów 2009
 35. Irena Szczepankowska
  Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia problemy, perspektywy. Antologia tłumaczeń, red. Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała, Wrocław 2009; Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, red. Z. Bilut--Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała, Wrocław 2009
 36. Joanna Szerszunowicz
  3o Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios – ACTAS / 3rd Interdisciplinary Colloquium on Proverbs – PROCEEDINGS, edited by R. J. B. Soares (AIP-IAP), Outi Lauhakangas (AIP-IAP), Tipografia Tavirense, Tavira, Portugal 2010
 37. Joanna Szerszunowicz
  Phraseology, Corpus Linguistics and Lexicography. Papers from Phraseology 2009 in Japan, edited by K. Yagi and T. Kanzaki, Kwansei Gakuin University Press, Nishinomiya City, Hyogo Prefecture 2009
 38. Natalia Szydłowska
  Mały słownik gwar polskich, pod red. J. Wronicz, Kraków 2009
 39. Bogdan Walczak
  Andrzej Charciarek, Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie, Katowice 2010

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 38
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2010Andrzej Charciarek Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie Katowice 2010, ss. 216Walczak, Bogdan--
2010Mały słownik gwar polskich Pod red. Jadwigi Wronicz Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2009, ss. 366Szydłowska, Natalia--
2010Phraseology, Corpus Linguistics and Lexicography. Papers from Phraseology 2009 in Japan Edited by Katsumasa Yagi and Takaaki Kanzaki Kwansei Gakuin University Press Nishinomiya City, Hyogo Prefecture 2009, pp. 234Szerszunowicz, Joanna--
20103o Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios – ACTAS / 3rd Interdisciplinary Colloquium on Proverbs – PROCEEDINGS Edited by Rui JB Soares (AIP-IAP), Outi Lauhakangas (AIP-IAP) Tipografia Tavirense, Tavira, Portugal 2010, pp. 576Szerszunowicz, Joanna--
2010Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia problemy, perspektywy. Antologia tłumaczeń Red. Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, ss. 377; Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy Red. Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, ss. 363Szczepankowska, Irena--
2010Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie Pod red. Kazimierza Ożoga Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, ss. 368Sokólska, Urszula--
2010Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki. Studia o języku i stylu artystycznym, t. V. Red. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski Zielona Góra 2009, ss. 332Sokólska, Urszula--
2010Przemysław Wiatrowski Morfologiczne i leksykalne wykładniki negatywnych emocji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895–2005 Wydawnictwo Rys, Poznań 2010, ss. 367Piotrowicz, Anna--
2010Halina Wiśniewska Polszczyzna przez wieki Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Łódź 2009, ss. 390Kość, Józef--
2010Alicja Witalisz Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem Język a komunikacja 16, Kraków 2007, ss. 342Duda, Henryk--
2010Małgorzata Karwatowska, Uczeń w świecie wartości Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 182Frąckiewicz, Małgorzata--
2010Tomasz Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ss. 197Berlińska, Anna--
2010Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym, red. G. Krasowicz-Kupis i I. Pietras OPERON Gdynia 2008, ss. 256Awramiuk, Elżbieta--
2010„Bo miłość mężczyzny i kobiety jest walką”. Sposoby obrazowania miłości w twórczości Zofii Nałkowskiej na podstawie Dzienników i KobietWiślicka, Justyna--
2010Obraz człowieka w konstrukcjach porównawczych z komponentem zoonimicznymTarary, Eliza--
2010Z badań porównawczych nad intonacją w języku angielskim i rosyjskimSzymaniuk, Dorota--
2010Fonetyka rękopiśmiennych kazań Krzysztofa Kluka na tle ogólnopolskiej normy językowej drugiej połowy XVIII wieku (część I: wokalizm)Szamryk, Konrad Kazimierz--
2010Tytuły artykułów prasowych w czasopismach wędkarskichSokólska, Urszula--
2010Język śląski – problem terminologiczny czy społeczny?Siuciak, Mirosława--
2010Uwagi o tzw. słownictwie PRL-uSękowska, Elżbieta--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 38