REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10153
Tytuł: Leksyka potoczna w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego
Inne tytuły: Colloquial vocabulary in teaching Russian as an FL
Autorzy: Dziedzic, Małgorzata
Słowa kluczowe: metodyka nauczania języka obcego
styl potoczny
język Internetu
technologie informacyjno-komunikacyjne
FLT methodology
colloquial style
Internet language
ICT
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 45-54
Abstrakt: Celem artykułu jest ukazanie miejsca i roli mowy potocznej we współczesnym języku rosyjskim, wpływu Internetu na jej rozwój oraz konieczności przyswojenia przez uczących się języka rosyjskiego jako obcego współczesnej rosyjskiej leksyki potocznej. Jej znajomość stanowi niezbędny warunek czynnego uczestnictwa w codziennej komunikacji i aktywnego korzystania z usług internetowych. Na podstawie doświadczeń autorki, nabytych podczas wieloletniej pracy ze studentami w zakresie nauczania praktycznej znajomości języka rosyjskiego, zebrane i przeanalizowane zostały przykłady wykorzystania zasobów sieciowych w poszukiwaniu, objaśnianiu i utrwalaniu leksyki potocznej w ramach ćwiczeń praktycznych i pracy samodzielnej studentów. Ponadto przytoczone zostały przykładowe ćwiczenia językowe i komunikacyjne, stosowane w kształtowaniu umiejętności rozróżniania stylu potocznego i jego właściwego użycia w sytuacjach komunikacyjnych.
The purpose of the article is to show the role and place of colloquial language in contemporary Russian, to demonstrate the influence of the Internet on this particular language system, as well as to present the necessity of acquiring a colloquial lexicon by students, which seems to be an indispensable factor in taking an active part in real communication in Russian (including using Internet-based resources). The long-term experience of the author in teaching practical Russian as a foreign language at the university level enables her to analyse examples of Internet resources that can be useful in searching for, describing and revising colloquial lexical items. They may be incorporated into teaching as well as self-studying. Furthermore, the paper offers sample linguistic and communicative exercises that can be used in forming the ability of distinguishing and practical use of colloquial style in Russian.
Afiliacja: Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Humanistycznych, Katedra Rusycystyki
E-mail: mg.dziedzic@poczta.fm
URI: http://hdl.handle.net/11320/10153
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.04
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9406-2207
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_M_Dziedzic_Leksyka_potoczna.pdf233,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.