REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Linguodidactica : [121] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Linguodidactica
Problematyka materiałów zamieszczanych w roczniku "Linguodidactica" dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z metodyką nauczania i uczenia się języków obcych oraz z problemami językoznawczymi. Są to zarówno opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka, jak i artykuły, mające charakter praktyczny. Odzwierciedlają one najnowsze tendencje w lingwistycznym paradygmacie XXI wieku oraz interdyscyplinarną interpretację problematyki metodycznej.

Redaktor naczelny: Robert Szymula

Kontakt: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej,
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
15-420 Białystok,
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,
tel. 85 745 74 50
e-mail: linguodidactica[at]uwb.edu.pl
strona www: www.filologia.uwb.edu.pl

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 1731-6332
DOI: 10.15290/lingdid

Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9

Przeglądaj