REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Linguodidactica : [153] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Linguodidactica
Problematyka materiałów zamieszczanych w roczniku "Linguodidactica" dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z metodyką nauczania i uczenia się języków obcych oraz z problemami językoznawczymi. Są to zarówno opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka, jak i artykuły, mające charakter praktyczny. Odzwierciedlają one najnowsze tendencje w lingwistycznym paradygmacie XXI wieku oraz interdyscyplinarną interpretację problematyki metodycznej.

Redaktor naczelny: Robert Szymula

Kontakt:
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok

tel. 85 745 74 50
e-mail: linguodidactica@uwb.edu.pl
strona www: http://filologia.uwb.edu.pl/ling/linguodidactica.htm
https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/l/index

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 1731-6332
DOI: 10.15290/lingdid

Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20

Prawa autorskie: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku

Przeglądaj