REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10154
Tytuł: Zur Auffassung von Filmtiteln als Kurztexte
Inne tytuły: Rozważania nad statusem tytułów filmowych jako krótkich tekstów
On the status of film titles as short texts
Autorzy: Feret, Magdalena Zofia
Słowa kluczowe: tytuł
tytuł filmowy
tekst
kryteria tekstowości
title
film title
text
criteria of textuality
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 55-65
Abstrakt: W niniejszym artykule przedstawiono ujęcie tytułu filmowego jako krótkiego tekstu. Na początku omówiono różne definicje tytułu filmowego, a następnie pojęcie tekstu, uwzględniając przy tym cechy, które warunkują, że pewien ciąg jednostek językowych można uznać za tekst. Następnie przedstawiono dyskusję nad statusem tytułu filmowego jako krótkiego tekstu, w ramach której sprawdzano, czy i w jakim stopniu tytuły filmowe spełniają poszczególne kryteria tekstowości. Uwzględniono przy tym aspekty zarówno formalne, jak i semantyczne oraz pragmatyczne.
This paper presents a study concerning the status of film titles as short texts. First, the definitions of film titles and texts are presented, and comments are made. In the next step, the status of film titles as short texts is discussed regarding the textuality criteria whereby selected German-language titles of series are presented and commented on. The aim of this paper is to find out whether and to what extent the selected titles fulfil the criteria, and thus if they can be regarded as short texts.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
E-mail: magdalena.feret@ujk.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10154
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.05
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5558-7783
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_M_Z_Feret_Zur_Auffassung_von_Filmtiteln_als_Kurztexte.pdf171,35 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.