REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10160
Tytuł: O strukturze semantycznej artykułu hasłowego w słowniku przekładowym polsko-rosyjskim na przykładzie polskiego leksemu przeczytać oraz jego rosyjskich odpowiedników
Inne tytuły: Reflections on the semantic structure of a dictionary entry in a Polish-Russian dictionary based on the Polish lexeme przeczytać and its Russian equivalents
Autorzy: Labocha, Maciej
Słowa kluczowe: leksykografia
słownik przekładowy
artykuł hasłowy
tłumaczenie polsko-rosyjskie
językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie
lexicography
translation dictionary
dictionary entry
Polish-Russian translation
Polish-Russian confrontational linguistics
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 141-157
Abstrakt: W niniejszym artykule autor proponuje semantyczną analizę konfrontatywną polskiego leksemu przeczytać oraz jego rosyjskich odpowiedników – прочитать i перечитать, a także zestawienie takiej analizy z odpowiednimi artykułami hasłowymi w wielkich słownikach polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich. Celem analizy jest określenie optymalnej sekwencji znaczeń leksemu przeczytać, odpowiedni dobór ekwiwalentów, a także systemowo adekwatna i pragmatycznie użyteczna konstrukcja artykułów hasłowych dla wszystkich trzech jednostek leksykalnych.
The article is devoted to a contrastive analysis of lexical (dictionary) meanings of the Polish lexeme przeczytać and its Russian equivalents прочитать and перечитать. The analysis also provides verification of its findings with the register of three major Polish-Russian dictionaries. The purpose of the analysis is to establish a correct sequence of meanings of the Polish lexeme along with appropriate translation counterparts, and to suggest how to create a system-readable and pragmatically useful structure of dictionary entries for all three lexemes.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa
E-mail: maciej.labocha@us.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10160
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.11
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8763-2187
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_M_Labocha_O_strukturze_semantycznej_artykulu.pdf301,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.