REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10162
Tytuł: Uwarunkowania efektywności dydaktycznej tłumaczenia selektywno-streszczającego
Inne tytuły: Didactic efficiency conditions of gist translation of television programmes
Autorzy: Michałowski, Piotr J.
Słowa kluczowe: efektywność dydaktyczna
dydaktyka tłumaczenia
Internet
programy telewizyjne
tłumaczenie streszczające
didactic efficiency
translation didactics
television programmes
gist translation
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 173-184
Abstrakt: Celem artykułu jest prezentacja rozważań dotyczących nowatorskiego zadania przekładowego, jakim jest tłumaczenie selektywno-streszczające ścieżek dźwiękowych programów telewizyjnych dostępnych w Internecie. Tłumaczenie selektywno-streszczające nie tylko doskonali kompetencję translatorską studentów, lecz także rozwija niektóre sprawności językowe. Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów autor omawia stopień trudności zadania oraz czynniki wpływające na jego efektywność dydaktyczną. Analiza wyników badania wykazała, że wyodrębnione czynniki są ze sobą skorelowane, a ich kompleksowe potraktowanie pozwoli znacząco zwiększyć efektywność tego zadania. Niniejsza praca stanowi rezultat doświadczeń autora w zakresie dydaktyki tłumaczenia pisemnego w Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
The aim of the article is to present reflections on an innovative translation exercise based on television programmes that are available on the Internet. Gist translation of TV programmes not only develops students’ translation competence, but also helps to improve their language skills. On the basis of surveys conducted among students, the author also discusses the assessment of the difficulty of this exercise and the factors that affect its didactic efficiency. The analysis of the survey results showed that the extracted factors correlate with each other, and their complex consideration will significantly improve the effectiveness of this exercise. The author also shares his experience of the use of the exercise in teaching translation at the University of Warsaw and the University of Silesia in Katowice.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa
E-mail: piotr.michalowski@us.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10162
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.13
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5198-5896
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_P_J_Michalowski_Uwarunkowania_efektywnosci_dydaktycznej.pdf167,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.