REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10171
Tytuł: Discrete units as markers of English/Polish contrasts in company registration discourse
Inne tytuły: Jednostki dyskretne jako wyznaczniki angielsko/polskich kontrastów w dyskursie rejestracji spółek prawa handlowego
Autorzy: Więcławska, Edyta
Słowa kluczowe: legal language
discrete units
interlinguistic contrasts
legal genre
język prawa
jednostki dyskretne
kontrasty interlingwalne
gatunki tekstów prawa
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 309-327
Abstrakt: The paper addresses the issue of the complexity of legal communication in an interlingual perspective. The analysis fits in the paradigmatic approach to contrastive studies, where the distribution of discrete units is presented in quantitative terms. The cross-linguistic, computational account of the distribution of selected discrete units across company registration documentation shows systemic distinctions. It discloses recurrent, symmetrical and asymmetrical patterns which result from language system-inherent distinctions and/or the operation of translation universals. The strong point of the research lies in addressing legal communication within the realm of secondary genres, which – for practical reasons – are underrepresented in jurilinguistic studies. The study is based on a custom -designed, parallel corpus comprised of authentic materials.
Artykuł dotyczy złożoności komunikacji prawniczej w kontekście różnic pomiędzy językiem angielskim i polskim. Analiza należy do nurtu badań kontrastywnych polegających na badaniu ilościowego rozkładu jednostek dyskretnych. Przedstawiony rozkład wybranych jednostek dyskretnych w tekstach dotyczących rejestracji spółek prawa handlowego wykazuje systemowe różnice. Analiza potwierdza istnienie powtarzalnych, symetrycznych i asymetrycznych schematów, które wynikają różnic pomiędzy językami i/lub działania uniwersaliów tłumaczeniowych. Mocną stroną tego badania jest fakt, że zostało przeprowadzone ma tekstach prawniczych, które – z przyczyn praktycznych – rzadziej są przedmiotem analiz. Badanie zostało przeprowadzone na autorskim, paralelnym korpusie, składającym się z autentycznych materiałów.
Afiliacja: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Neofilologii, Katedra Filologii Angielskiej
E-mail: edytawieclawska@poczta.fm
URI: http://hdl.handle.net/11320/10171
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.22
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0798-1940
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_E_Wieclawska_Discrete_units_as_markers.pdf418,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.