REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10155
Tytuł: Metafory synestezyjne w opisach doznań zapachowych we współczesnym języku rosyjskim (na podstawie wpisów na blogach o tematyce perfumeryjnej)
Inne tytuły: Synaesthetic metaphors in the descriptions of olfactory sensations in the modern Russian language (based on the material of posts on internet perfume blogs)
Autorzy: Ginter, Anna
Słowa kluczowe: synestezja
metafora synestezyjna
zapach
wrażenia zmysłowe
wspomnienia
synaesthesia
synaesthetic metaphor
fragrance
sensory experience
recollection
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 67-82
Abstrakt: Celem podjętych w artykule rozważań jest zaprezentowanie mechanizmu funkcjonowania metafor synestezyjnych określających zapach we współczesnym języku rosyjskim na materiale pochodzącym z wpisów na blogach internetowych o tematyce perfumeryjnej. Metafory synestezyjne rozumiane są przy tym jako metafory, których domeny źródłowe są domenami percepcyjnymi, natomiast domeny docelowe dotyczą doznań zarówno percepcyjnych, jak i niezwiązanych z wrażeniami zmysłowymi. Dyskusja prowadzona jest głównie z perspektywy lingwistyki kognitywnej i nauk neuronalnych. Jak wykazały obserwacje, opis wrażeń zapachowych dokonywany jest za pomocą odniesień do doświadczeń charakterystycznych dla innych modalności. Co ciekawe, znaczącym czynnikiem biorącym udział w określaniu jakości zapachowych są wspomnienia.
The aim of the article is to identify the mechanism of the functioning of synaesthetic metaphors describing fragrance in the modern Russian language. The linguistic material comes from posts on Internet perfume blogs. Synaesthetic metaphors are understood here as metaphors which result from a mapping of perceptual concept from a source domain onto a concept of perceptual or non-perceptual domain. The discussion is conducted mainly from the perspective of cognitive linguistics and neuronal sciences. As the results of the analysis prove, descriptions of olfactory sensations involve references to experiences typical of other modalities. What is interesting is that recollections are regarded as the most significant factors that determine descriptions of fragrances.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Językoznawstwa
E-mail: anna.ginter@uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10155
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.06
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6735-6149
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_A_Ginter_Metafory_synestezyjne.pdf215,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.