REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10169
Tytuł: Realizacja konceptu „wolność” i „sprawiedliwość” w oficjalnych wystąpieniach prezydenta W.W. Putina (na materiale orędzi do Zgromadzenia Federalnego)
Inne tytuły: Implementation of the concepts of “freedom” and “justice” in the official speeches of President V.V. Putin (the presidential address to the Federal Assembly)
Autorzy: Szymula, Robert
Słowa kluczowe: dyskurs polityczny
orędzie do Zgromadzenia Federalnego
prezydent
political discourse
address to the Federal Assembly
president
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 279-293
Abstrakt: Artykuł przedstawia analizę werbalizacji dwóch konceptów, ważnych dla różnych gatunków dyskursu politycznego: „wolność” i „sprawiedliwość”. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie stosunkowo nowego dla rosyjskiego dyskursu prezydenckiego gatunku, jakim jest orędzie prezydenta do Zgromadzenia Federalnego. Materiał stanowiły wszystkie orędzia wygłoszone przez prezydenta W.W. Putina (2000–2007, 2012–2016, 2018–2020). Do przeprowadzenia badania wykorzystano metodę opisową i kontekstualną. Analiza pokazała, że werbalizacje omawianych konceptów nie są liczne, są także dość ogólnikowe. Główny akcent w przypadku konceptu „wolność” położony został na obszar gospodarki, a w przypadku konceptu „sprawiedliwość” na sferę społeczną.
The article presents an analysis of the verbalization of two concepts important for different genres of political discourse: the concepts of “freedom” and “justice”. The study was prepared on the basis of a relatively new genre for Russian presidential discourse, which is the Presidential address to the Federal Assembly. The lexical material was taken from all the addresses delivered by President W.W. Putin (2000–2007, 2012–2016, 2018–2020). The descriptive method and the contextual method were used during the analysis. The analysis showed that the verbalizations of these concepts are not numerous; they are also quite general. The main emphasis in the case of the concept of “freedom” was placed on the economy, and in the case of the concept of “justice” on the social sphere.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Slawistycznego
E-mail: r.szymula@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10169
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.20
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4879-4554
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_R_Szymula_Realizacja_konceptu_wolnosc_i_sprawiedliwosc.pdf270,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.