REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10168
Tytuł: Obserwacja uczestnicząca na lekcjach językowych – korzyści i ograniczenia
Inne tytuły: Participant observation in language lessons – benefits and limitations
Autorzy: Szuchalska, Anna
Słowa kluczowe: glottodydaktyka
obserwacja uczestnicząca
typy obserwacji
korzyści
ograniczenia
glottodidactics
participant observation
observation types
benefits
limitations
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 265-277
Abstrakt: Obserwacja jest metodą badawczą polegającą na postrzeganiu, gromadzeniu, opisie i interpretacji danych. Artykuł poświęcony jest zarówno korzyściom płynącym ze stosowania obserwacji uczestniczącej na lekcjach języka angielskiego, jak i ograniczeniom tej metody. We wstępie scharakteryzowana jest obserwacja jako metoda naukowa i pokrótce omówione są jej typy. Następnie przedstawione zostały etapy i warunki obserwacji, tj. celowość, planowość, selektywność, dokładność i obiektywność. W głównej części artykułu szczegółowo opisana jest obserwacja uczestnicząca (jawna i ukryta) na lekcjach językowych (na przykładzie lekcji języka angielskiego). Przedstawione zostały również dwa badania, w których wykorzystano tę metodę. W części końcowej wskazano na zalety poprawnie przeprowadzonej obserwacji i ograniczenia, jakie ta metoda może ze sobą nieść.
Observation is a research method involving noting, collecting and interpreting data. The aim of the article is to present the benefits and limitations of using these methods in language lessons. In the introduction the author characterizes observation as a research method and briefly describes its main types. Next, the conditions of effective observation, i.e. purposefulness, schedule, selectivity, precision and impartiality, are presented. The main body of the article is devoted to participant (both public and disguised) observation in foreign (English) language lessons. Two studies making use of this research method are also described. In the summary, the advantages and disadvantages of this research method are listed.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
E-mail: annaszuchalska@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10168
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.19
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2358-0696
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_A_Szuchalska_Obserwacja_uczestniczaca_na_lekcjach.pdf186,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.