REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10156
Tytuł: Leksyka (nie)specjalistyczna na zajęciach z rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego tłumaczenia tekstów z zakresu ekonomii
Inne tytuły: (Non)specialised vocabulary classes on Russian-Polish and Polish-Russian translation of texts related to economics
Autorzy: Głogowska, Anna
Słowa kluczowe: dydaktyka tłumaczenia pisemnego
język specjalistyczny
język ogólny
leksyka
rynek pracy
labour market
language for general purposes
language for special purposes
translation didactics
vocabulary
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 83-97
Abstrakt: Celem artykułu jest wykazanie istotności wprowadzania na zajęciach ze specjalistycznego rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego tłumaczenia pisemnego tematycznej leksyki specjalistycznej uzupełnianej leksyką należącą do języka ogólnego. Założenie to zostało zilustrowane szeregiem przykładów słownictwa z dziedziny rynku pracy, które może być problematyczne z punktu widzenia semantyki, gramatyki, a także leksyki należącej do języka ogólnego. Odpowiednie zaprezentowanie słownictwa na zajęciach pozwala nie tylko poszerzyć wiedzę terminologiczną studentów z tej czy innej dziedziny, lecz także uwrażliwić ich na potencjalne trudności tłumaczeniowe.
The aim of the paper is to prove the importance of introducing specialised and non-specialised (general language-related) vocabulary during classes on specialised Russian-Polish and Polish-Russian translation. This assumption is illustrated with a number of examples of labour market-related vocabulary that may be challenging as regards semantics, grammar and the use of general language. The proper presentation of vocabulary in a given branch makes it possible not only to broaden students’ terminological knowledge, but also to raise their awareness of potential translational problems.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej
E-mail: a.glogowska@uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10156
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.07
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3061-1278
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_A_Glogowska_Leksyka_(nie)specjalistyczna.pdf227,41 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.