REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014 : [43]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Odkrywanie słowa - historia i współczesność

  pod redakcją
  Urszuli Sokólskiej
  Białystok 2015

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

 1. Słowo wstępne

 2. Wokół nazw konkretnych, nazw pojęć i systemów wartości

 3. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
  Nie ma (prawdziwej) wolności bez odpowiedzialności. O kontrowersjach wokół pojęcia wolności
 4. Barbara Boniecka
  Lenistwo – odkrywanie znaczeń słów w telewizyjnych audycjach dla dzieci
 5. Jolanta Chojak
  Krótka wypowiedź o podpowiedzi
 6. Paulina Cygańska-Rutkowska
  Skąd się wziął hetman w Ewangelii? O nazwach dostojników w polskich przekładach Ewangelii z XVI wieku
 7. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
  Jeszcze słów kilka o właściwościach czasownika polemizować
 8. Andrzej S. Dyszak
  Leksykograficzny obraz różnic i zmian w postrzeganiu nietypowych zachowań seksualnych człowieka
 9. Judyta Kokoszkiewicz
  Wpływ kontekstu na konotacje leksemów miasto i obywatel w przedwojennym białostockim tygodniku „Prożektor”
 10. Jolanta Migdał
  Stupa, czorten, pagoda – obiekty sakralne we wschodnich religiach według leksykografów
 11. Mirosława Siuciak
  Ideologizacja pojęć naród i język w świetle dyskusji o statusie Ślązaków i ich mowy
 12. Ewa Sławkowa
  Słowo się rzekło... obraz SŁOWA w językach indoeuropejskich
 13. Konrad Kazimierz Szamryk
  Wyraz obywatel i jego rodzina w kaznodziejstwie misjonarzy okresu oświecenia
 14. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
  Okno w języku i w kulturze, czyli jedno słowo, dwie metody opisu i trzy interpretacje
 15. Zofia Zaron
  O wdzięczności

 16. Wokół języka artystycznego

 17. Magdalena Czachorowska
  Obraz wojny w „Faraonie” Bolesława Prusa
 18. Magdalena Graf
  Nazwa własna – nazwa nie-własna („Mercedes Benz. Z listów do Hrabala” Pawła Huellego)
 19. Agnieszka Juszkiewicz
  Semantyczno-gramatyczna kreacja leksemu tonąć w tekstach Adama Asnyka
 20. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska
  Słowo i milczenie w poezji Anny Kamieńskiej
 21. Beata Kuryłowicz
  Odkrywanie Afryki. Czarny Ląd w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego. Słońce
 22. Leonarda Mariak
  Żaba i Mgła – językowy wizerunek Jadwigi Janczewskiej na podstawie listów prywatnych Henryka Sienkiewicza (cechy fizyczne)
 23. Marta Nowosad-Bakalarczyk
  Ilościowe ujmowanie zdarzeń w języku (na materiale powieści Wiesława Myśliwskiego „Traktat o łuskaniu fasoli”)
 24. Artur Rejter
  Peerelowski wampir Marek z warszawskiej Pragi pod rękę z egipską boginią Bastet. Nazwy własne w prozie Andrzeja Pilipiuka
 25. Urszula Sokólska
  Formy czasownikowe a dynamizacja tekstu literackiego
 26. Bogdan Walczak
  Norwidowskie odkrywanie słowa
 27. Aneta Wysocka
  Horror BIURKA według Ryszarda Kapuścińskiego – słowo w tekście publicystycznym a skrypty kulturowe

 28. Wokół polszczyzny współczesnej

 29. Kinga Banderowicz
  Res immobiles – o nazwach krajowych biur nieruchomości
 30. Iwona Burkacka
  Dlaczego pieseł i koteł są lepsze od psa i kota, a nieogar jest nie halo? Uwagi o nowszych neologizmach występujących w słownictwie młodzieżowym
 31. Ewa Gorlewska
  Emocje w sieci. Ekspresywność wybranych memów internetowych
 32. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
  O najnowszym słownictwie kosmetycznym we współczesnej polskiej leksyce
 33. Natalia Siudzińska
  Problemy z opisem derywatów modyfikacyjnych (na przykładzie ekspresywów motywowanych nazwami osobowymi)
 34. Anetta Bogusława Strawińska
  Autopromocja współczesnych polityków – językowe i pozajęzykowe mechanizmy na wybranych przykładach
 35. Przemysław Wiatrowski
  O potrzebie nowego słownika wymowy polskiej
 36. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
  Wtórne znaczenia metaforyczne literackich i filmowych nazw własnych (z twórczości dla dzieci) we współczesnej polszczyźnie

 37. Wokół polszczyzny gwarowej

 38. Tomasz Jelonek
  Obraz wsi utrwalony w mikrotoponimach motywowanych czynnikami kulturowymi (na przykładzie nazw terenowych Truskolas koło Częstochowy i wsi okolicznych)
 39. Joanna Kozioł
  Proces numeralizacji rzeczowników w gwarach polskich (na wybranych przykładach)
 40. Halina Pelcowa
  Nazwa i desygnat w zmieniającej się rzeczywistości wiejskiej
 41. Bogusław Wyderka
  O zmianach w dialektach polskich w ostatnim stuleciu

 42. Varia

 43. Małgorzata Andrejczyk
  Miejsce i rola gemmonimów w polszczyźnie. Stan badań
 44. Elżbieta Awramiuk, Grażyna Krasowicz-Kupis
  Odkrywanie słowa pisanego. Odbicie problemów z segmentacją fonologiczną w komunikacji pisemnej małych dzieci
 45. Joanna Kuć
  Bogactwo leksykalne XIX-wiecznych inwentarzy z terenu Podlasia
 46. Sylwia Stokowska
  Kasza i krupa – rozważania nad historią wyrazów w języku polskim w świetle badań leksykograficznych
 47. Joanna Szerszunowicz
  Semantyka i konotacje referencjalnych luk leksykalnych w perspektywie kontrastywnej

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 43
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2015Odkrywanie słowa - historia i współczesność--Sokólska, Urszula
2015Semantyka i konotacje referencjalnych luk leksykalnych w perspektywie kontrastywnejSzerszunowicz, Joanna--
2015Kasza i krupa – rozważania nad historią wyrazów w języku polskim w świetle badań leksykograficznychStokowska, Sylwia--
2015Bogactwo leksykalne XIX-wiecznych inwentarzy z terenu PodlasiaKuć, Joanna--
2015Odkrywanie słowa pisanego. Odbicie problemów z segmentacją fonologiczną w komunikacji pisemnej małych dzieciAwramiuk, Elżbieta; Krasowicz-Kupis, Grażyna--
2015Miejsce i rola gemmonimów w polszczyźnie. Stan badańAndrejczyk, Małgorzata--
2015O zmianach w dialektach polskich w ostatnim stuleciuWyderka, Bogusław--
2015Nazwa i desygnat w zmieniającej się rzeczywistości wiejskiejPelcowa, Halina--
2015Proces numeralizacji rzeczowników w gwarach polskich (na wybranych przykładach)Kozioł, Joanna--
2015Obraz wsi utrwalony w mikrotoponimach motywowanych czynnikami kulturowymi (na przykładzie nazw terenowych Truskolas koło Częstochowy i wsi okolicznych)Jelonek, Tomasz--
2015Wtórne znaczenia metaforyczne literackich i filmowych nazw własnych (z twórczości dla dzieci) we współczesnej polszczyźnieZdunkiewicz-Jedynak, Dorota--
2015O potrzebie nowego słownika wymowy polskiejWiatrowski, Przemysław--
2015Autopromocja współczesnych polityków – językowe i pozajęzykowe mechanizmy na wybranych przykładachStrawińska, Anetta Bogusława--
2015Problemy z opisem derywatów modyfikacyjnych (na przykładzie ekspresywów motywowanych nazwami osobowymi)Siudzińska, Natalia--
2015O najnowszym słownictwie kosmetycznym we współczesnej polskiej leksycePiotrowicz, Anna; Witaszek-Samborska, Małgorzata--
2015Dlaczego pieseł i koteł są lepsze od psa i kota, a nieogar jest nie halo? Uwagi o nowszych neologizmach występujących w słownictwie młodzieżowymBurkacka, Iwona--
2015Res immobiles – o nazwach krajowych biur nieruchomościBanderowicz, Kinga--
2015Horror BIURKA według Ryszarda Kapuścińskiego – słowo w tekście publicystycznym a skrypty kulturoweWysocka, Aneta--
2015Norwidowskie odkrywanie słowaWalczak, Bogdan--
2015Formy czasownikowe a dynamizacja tekstu literackiegoSokólska, Urszula--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 43