REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5322
Tytuł: Wyraz obywatel i jego rodzina w kaznodziejstwie misjonarzy okresu oświecenia
Inne tytuły: The word obywatel and its world family in the missionaries' homilies the Age of Enlightenment
Autorzy: Szamryk, Konrad Kazimierz
Słowa kluczowe: homilie
misjonarze
życie wyrazów
Oświecenie
obywatel
homilies
missionaries
life of words
Enlightenment
citizen
Data wydania: 2015
Data dodania: 23-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 173-183
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.
Abstrakt: This article discusses history of the word obywatel ('citizen') which in the second half of the 18th century was enriched by a new meaning 'a civilly and politically free man, equal by the rights to other free people' and the way of using this word in the missionaries' homilies in the Age of Enlightenment. The priests in their speeches refer to a model of the good citizen. The basic sources of his attitude were his faith, reason and charity. The priests used the word obywatel as a form of address to their listeners as well. The example of the lexeme obywatel shows that attitudes and ideas expressed in the missionaries' homilies have a lot in common with this ones presented in social and political press and literature.
Afiliacja: Uniwersytet w Bialymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/5322
ISBN: 978-83-7431-451-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
KK_Szamryk_Wyraz_obywatel_i_jego_rodzina_w_kaznodziejstwie_misjonarzy_okresu_oswiecenia.pdf403,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.