REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9820
Tytuł: Wpływ kontekstu na konotacje leksemów miasto i obywatel w przedwojennym białostockim tygodniku „Prożektor”
Inne tytuły: The impact of the context on the connotations of the miasto and obywatel tokens in the pre-war Bialystok weekly “Prożektor”
Autorzy: Kokoszkiewicz, Judyta
Słowa kluczowe: newspapers
“Prożektor”
language
analysis of lexemes
miasto
obywatel
Bialystok
język
analiza leksemów
miasto
obywatel
Data wydania: 2015
Data dodania: 20-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 127-136
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.
Abstrakt: The purpose of this article is to review the words miasto (‘city’) and obywatel (‘citizen’) in the context of the past and the present. The source material were selected issues of the political and social weekly “Prożektor”, published in Bialystok in the years 1925–1929. The discussed lexemes do not have negative values in dictionary definitions. Such values are given to them only when they are combined with suitable stylistic means such as epithets or metaphors. The vision of the world shown in the weekly seems to be colloquial, and the connotations of the words miasto and obywatel include the general opinion of the public. The analysis of the lexemes shows that there are social experiences reflected in shaping the meanings of words. Bialystok editors of the weekly “Prożektor”, which was published during the war, gave the word obywatel some ideological meaning, which still seems to be valid. The semantics of the word miasto seems to be unchanged and is associated with the development and modernity, also as well as with a place of corruption.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9820
ISBN: 978-83-7431-451-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Kokoszkiewicz_Wplyw_kontekstu_na_konotacje_leksemow_miasto_i_obywatel.pdf123,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.