REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9814
Tytuł: Skąd się wziął hetman w Ewangelii? O nazwach dostojników w polskich przekładach Ewangelii z XVI wieku
Inne tytuły: Where does the hetman in the Gospel come from? On the names of dignitaries in the Polish translations of the Gospel from 16th century
Autorzy: Cygańska-Rutkowska, Paulina
Słowa kluczowe: gospels
16th century
translation
dignitary
official
ewangelie
XVI wiek
tłumaczenie
dostojnik
urzędnik
Data wydania: 2015
Data dodania: 19-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 65-88
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.
Abstrakt: The article discusses the vocabulary concerning the names of dignitaries and officials in the Roman Empire and antique Jewish world described in the Gospels. The material base was 8 translations of Gospels from the 16th century. Collecting was simple thanks to the site ewangelie.uw.edu.pl – there are transcriptions of those Gospels. The article contains a discussion on the results of the research on the names from religious material. To conduct better research, in the analyses and comparisons, the Vulgate and the Millenium Bible are used as reference points. The analysis shows that vocabulary varies to some extent. A possible reason for it is that in the Polish language, words naming officials and dignitaries are differential from the oldest times. The material contains 53 words, from which 14 are unique as they occur in one translation and there are 2 neologisms. The majority of the translators made the contents contemporary, which can be seen in the words describing the realia of the translators’ times with reference to the ancient realia, which slighty changed the meanings of the units without a significant change of the context.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/9814
ISBN: 978-83-7431-451-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Cyganska_Rutkowska_Skad_sie_wzial_hetman_w_Ewangelii.pdf241,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.