REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9846
Tytuł: Res immobiles – o nazwach krajowych biur nieruchomości
Inne tytuły: Res immobiles – on the names of national real estate offices
Autorzy: Banderowicz, Kinga
Słowa kluczowe: onomastics
chrematonomastics
branding
semiotic usage
real estate offices’ names
onomastyka
chrematonimia
branding
uzus semiotyczny
nazwy biur nieruchomości
Data wydania: 2015
Data dodania: 26-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 383-394
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.
Abstrakt: The focal issue of this article are contemporary names (over 4 thousand) of real estate offices from whole Poland. The purpose of this study is to represent existent nomination patterns and characterizing tendencies, which dominate in branding, also showing naming mechanism typical of this species. From the word-formative perspective, one can observe that considering linguistic economy and pragmatic attitude, often in usage functioning only chrematonym. In the analyzed data multiple chrematonymes appeared too, which had three elements in the optional configuration, so in various collocation: 1. chrematonym, 2. description and 3. owner’s name with surname. The majority of real estate offices names has a pragmatic character.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
URI: http://hdl.handle.net/11320/9846
ISBN: 978-83-7431-451-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Banderowicz_Res_immobiles_o_nazwach_krajowych_biur_nieruchomosci.pdf146,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.