REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9847
Tytuł: Dlaczego pieseł i koteł są lepsze od psa i kota, a nieogar jest nie halo? Uwagi o nowszych neologizmach występujących w słownictwie młodzieżowym
Inne tytuły: Why are pieseł and koteł better than pies and kot, and nieogar is nie halo. Some remarks on youth vocabulary
Autorzy: Burkacka, Iwona
Słowa kluczowe: youth vocabulary
meme
colloquial word formation
sociolect
neosemantisation
słownictwo młodzieżowe
mem
słowotwórstwo potoczne
socjolekt
neosemantyzacja
Data wydania: 2015
Data dodania: 27-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 395-408
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.
Abstrakt: In Polish which young people use we observe a great dynamics concerning vocabulary. Numerous indications of a tendency to both brevity and expressiveness can be noticed (e.g. nieogar, nie halo, paź). New units are frequently formed as a result of a pun on words, a creative approach to vocabulary, and their use and creating new forms by way of analogy are a confirmation of the expertise of the language code and the system of values applying to a given social group (e.g. pieseł, koteł). Very popular memes are not infrequently a source of new units. As a result of the popularization of attractive forms, new formants appear, e.g. -eł, -ałke. Expressiveness can also be achieved through the process of neosemantisation, in which we use a traditional way of perceiving and judging a person and the contextual specification of the meaning (compare: nieogar, nie halo).
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/9847
ISBN: 978-83-7431-451-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
I_Burkacka_Dlaczego_piesel_i_kotel_sa_lepsze_od_psa_i_kota.pdf282,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.