REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9849
Tytuł: Problemy z opisem derywatów modyfikacyjnych (na przykładzie ekspresywów motywowanych nazwami osobowymi)
Inne tytuły: Problems with the description of modifying formations (with regard to expressive words motivated by proper names)
Autorzy: Siudzińska, Natalia
Słowa kluczowe: proper names
expressiveness
derivational formations
derivational morphemes
nazwy osobowe
ekspresywność
formacje słowotwórcze
formanty
Data wydania: 2015
Data dodania: 27-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 447-467
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.
Abstrakt: The article is devoted to expressive formations derived from proper names. In the text, essentially two questions regarding the group of expressive forms have been raised. Firstly, the author tries to answer the question if there are expressive derivatives formed from proper names and, as a result, if the information expressively marked belongs to its semantics or pragmatics. Secondly, in the article, there is a diversity of derivational morphemes which are a considerable impediment in the description of this kind of formations. The conspectus of the material indicates that different levels of vitality and productivity of the derivational morphemes, as well as the inability to determine their functions, still prevent us from specifying the rules which regulate the formation of expressive denominatives derived from proper names.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/9849
ISBN: 978-83-7431-451-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
N_Siudzinska_Problemy_z_opisem_derywatow_modyfikacyjnych.pdf279,79 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.