REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9841
Tytuł: Ilościowe ujmowanie zdarzeń w języku (na materiale powieści Wiesława Myśliwskiego „Traktat o łuskaniu fasoli”)
Inne tytuły: Linguistic quantification of events: The case of Wiesław Myśliwski’s “Traktat o łuskaniu fasoli”
Autorzy: Nowosad-Bakalarczyk, Marta
Słowa kluczowe: quantity
countability
number
measure
outline of events
kategoria ilości
policzalność
liczba
miara
konturowanie zdarzeń
Data wydania: 2015
Data dodania: 24-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 301-318
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.
Abstrakt: Following the tenets of contemporary cognitive linguistics, it is assumed here that language contains a peculiar representation of the worldview entertained by conceptualizers. One of the aspects of that worldview is the quantitative one. The present study aims to (partially) reconstruct this aspect on the basis of a major novel by a distinguished contemporary author, in which contemporary colloquial Polish is exploited in a masterly fashion. The use of linguistic exponents of the quantification of events in the novel shows that their constual in this respect is analogous to the perception of objects. The perception is organized (on a higher level of generality) by three semantic oppositions: (1) “one vs. more than one” (the most entrenched opposition); (2) “whole vs. part”, criss-crossing opposition (1); and (3) “many/much vs. few/little”, the broadest opposition, connceted with the evaluation of quantity.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
URI: http://hdl.handle.net/11320/9841
ISBN: 978-83-7431-451-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Nowosad_Bakalarczyk_Ilosciowe_ujmowanie_zdarzen_w_jezyku.pdf179,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)