REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9810
Tytuł: Nie ma (prawdziwej) wolności bez odpowiedzialności. O kontrowersjach wokół pojęcia wolności
Inne tytuły: (True) freedom entails responsibility. Controversies around the Polish wolność (freedom)
Autorzy: Bartmiński, Jerzy
Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława
Słowa kluczowe: freedom
true freedom
responsibility
values
axiolinguistics
wolność
prawdziwa wolność
odpowiedzialność
wartości
aksjolingwistyka
Data wydania: 2015
Data dodania: 19-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 13-38
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.
Abstrakt: The article begins with a discussion of the changes in the WOLNOŚĆ (freedom) - exepriencing subject in post-1989 Poland: from a community (national freedom, independence) to an individual (personal freedom to act). Over this period, WOLNOŚĆ has been undergoing relativization. Then the focus shifts to a distinction (and juxtaposition) of WOLNOŚĆ as such and PRAWDZIWA WOLNOŚĆ (true freedom), the latter being anchored in the system of socially accepted values. The Polish WOLNOŚĆ is not so much a scholarly notion but a “cultural stereotypical concept”, whose semantics is impossible to interpret without reference to valuation and the cultural context. The semantics of wolność ‘freedom’ and samowola ‘licence, excessive liberty’ are distinguished, attention is drawn to the sociological problem of the abuse of freedom, freedom-related behaviours of Poles are treated (following Charles Peirce’s pragmatic semiotics) as the “final/dynamic interpretant” of the understanding of the word wolność, the indeparability of freedom and responsibility is underscored.
Afiliacja: Jerzy Bartmiński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
URI: http://hdl.handle.net/11320/9810
ISBN: 978-83-7431-451-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Bartminski_S_Niebrzegowska_Bartminska_Nie_ma_prawdziwej_wolnosci_bez_odpowiedzialnosci.pdf249,01 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)