REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9824
Tytuł: Stupa, czorten, pagoda – obiekty sakralne we wschodnich religiach według leksykografów
Inne tytuły: Stupa, czorten, pagoda – sacral structures in eastern religions according to lexicographers
Autorzy: Migdał, Jolanta
Słowa kluczowe: lexicography
sacral structures
stupa
pagoda
Buddhism
leksykografia
obiekt sakralny
buddyzm
Data wydania: 2015
Data dodania: 20-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 137-145
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.
Abstrakt: The article discusses the question of the occurrence of the names of sacral structures characteristic of the area of Asia in Polish dictionaries. The history of the lexeme stupa and its correspondents (e.g., pagoda, dagoba, czorten) has been examined in lexicography. Polish lexicography devotes little space to such names. The sacral structures named by these lexemes definitely belong to other cultures and other religions but it should be remembered that they are great world religions and stupy are not only characteristic structures in the Asian landscape but also highly important for the local history, culture and tradition.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
URI: http://hdl.handle.net/11320/9824
ISBN: 978-83-7431-451-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Migdal_Stupa_czorten_pagoda.pdf123,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.