REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Elpis, 2017, T. 19 : [26]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

 1. Paweł Gocko
  Mistyczne znaczenie ognia
 2. Adam Musiuk
  Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu
 3. Antoni Mironowicz
  Orthodox Church in Tsar Russia
 4. o. Marek Ławreszuk
  Rodzina, duchowny i ich miejsce przy umierającym człowieku
 5. А.В. Тимофеев
  Византийский неоплатонизм и западная средневековая мистика: реминисценции христологии Максима Исповедника в учении Бернарда Клервоского
 6. Kamila Pawełczyk-Dura
  Spory o patriarchat symbolem zakończenia epoki synodalnej w dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX wieku
 7. Marcin Mironowicz
  Działalność szkoły brackiej w Mohylewie od II połowy XVI wieku do XVIII wieku
 8. o. Павел Бочков
  Обзор неканонических православных юрисдикций Новосибирской области
 9. Daniel Sawicki
  Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego
 10. o. Marek Ławreszuk
  Cisza w nabożeństwie prawosławnym
 11. Natallia Harkovich
  Sąd cerkiewny nad Stefanem Zyzanią w kontekście stosunków wiernych i hierarchii prawosławnej w Rzeczypospolitej u schyłku XVI wieku
 12. Irena Saszko
  „Nie dawajcie miejsca diabłu!” (Ef 4,27) Walka duchowa w ascetycznym doświadczeniu pierwszych mnichów ruskich na podstawie Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego
 13. Tomasz Tarasiuk
  Żeby ośmielić się tworzyć trzeba mieć odwagę myślenia. Czyli ikonografia prof. Jerzego Nowosielskiego jako wyraz świadomości religijnej
 14. Magdalena Ickiewicz-Sawicka
  Kulturowe i duchowe dziedzictwo narodów bałkańskich w kontekście dokumentów UNESCO ze szczególnym uwzględnieniem serbskiej slavy
 15. ks. Jarosław Szczur
  Restytucja patriarchatu na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (1917-1918)
 16. В.Б. Помелов, Л.Г Сахарова, В.А. Сахаров
  Просветительская деятельность епископа Лаврентия (Горки) на Вятской земле
 17. Tomasz Kuprjanowicz
  Św. Paisjusz (Wieliczkowski) i duchowe skarby św. Góry Atos dla Rosji
 18. Krystyna Stawecka
  Szesnastowieczne pobizantyńskie freski z Supraśla w świetle dokumentacji konserwatorskiej – historia zniszczeń
 19. Antoni Mironowicz
  Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku
 20. ks. Andrzej Baczyński
  Zarys nauki o sakramentach w Kościele prawosławnym i rzymskokatolickim
 21. Jerzy Ostapczuk
  O liczbie cyrylickich starych druków tetraewangelii ze Lwowa
 22. bp Andrzej Borkowski
  Sztuka modlitwy w doświadczeniu filokalistycznym Emiliana (Vafeidisa) Simonopetrity
 23. прот. Ростислав Ярема
  Бизнес и нравственность: противоречие или сопутствие
 24. o. ihumen Sergiusz (Bogdan Matwiejczuk),
  Towarzystwo im. Michała Kaczkowskiego
 25. rev. Rostislav Yarema
  The phenomenon of charity in Russia: characteristic features
 26. Давид Рахимов, Иванов Сергей Александрович
  Богословская оценка экономики или Экономика глазами православного богослова

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2017Богословская оценка экономики или Экономика глазами православного богословаРахимов, Давид; Иванов, Сергей Александрович--
2017The phenomenon of charity in Russia: characteristic featuresYarema, Rostislav--
2017Бизнес и нравственность: противоречие или сопутствиеЯрема, Ростислав--
2017Towarzystwo im. Michała Kaczkowskiego(Matwiejczuk), Sergiusz--
2017Sztuka modlitwy w doświadczeniu filokalistycznym Emiliana (Vafeidisa) SimonopetrityBorkowski, Andrzej--
2017O liczbie cyrylickich starych druków tetraewangelii ze LwowaOstapczuk, Jerzy--
2017Zarys nauki o sakramentach w Kościele prawosławnym i rzymskokatolickimBaczyński, Andrzej--
2017Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wiekuMironowicz, Antoni--
2017Szesnastowieczne pobizantyńskie freski z Supraśla w świetle dokumentacji konserwatorskiej – historia zniszczeńStawecka, Krystyna--
2017Św. Paisjusz (Wieliczkowski) i duchowe skarby św. Góry Atos dla RosjiKuprjanowicz, Tomasz--
2017Просветительская деятельность епископа Лаврентия (Горки) на Вятской землеПомелов, В. Б.; Сахарова, Л.Г.; Сахаров, В.А.--
2017Restytucja patriarchatu na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (1917-1918)Szczur, Jarosław--
2017Kulturowe i duchowe dziedzictwo narodów bałkańskich w kontekście dokumentów UNESCO ze szczególnym uwzględnieniem serbskiej slavyIckiewicz-Sawicka, Magdalena--
2017Żeby ośmielić się tworzyć trzeba mieć odwagę myślenia. Czyli ikonografia prof. Jerzego Nowosielskiego jako wyraz świadomości religijnejTarasiuk, Tomasz--
2017„Nie dawajcie miejsca diabłu!” (Ef 4,27) Walka duchowa w ascetycznym doświadczeniu pierwszych mnichów ruskich na podstawie Pateryka Kijowsko-PieczerskiegoSaszko, Irena--
2017Sąd cerkiewny nad Stefanem Zyzanią w kontekście stosunków wiernych i hierarchii prawosławnej w Rzeczypospolitej u schyłku XVI wiekuHarkovich, Natallia--
2017Cisza w nabożeństwie prawosławnymŁawreszuk, Marek--
2017Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnegoSawicki, Daniel--
2017Обзор неканонических православных юрисдикций Новосибирской областиБочков, Павел--
2017Działalność szkoły brackiej w Mohylewie od II połowy XVI wieku do XVIII wiekuMironowicz, Marcin--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26