REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6302
Tytuł: O liczbie cyrylickich starych druków tetraewangelii ze Lwowa
Inne tytuły: On the number of the Cyrillic early printed tetragospels in Lvov
Autorzy: Ostapczuk, Jerzy
Słowa kluczowe: Cyrillic early printed books
tetragospel
Lvov
cyrylickie stare druki
tetraewangelia
Lwów
Data wydania: 2017
Data dodania: 9-lut-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 181-189
Abstrakt: The article is devoted to the Cyrillic early printed tetragospels from Lvov. Its main goal was to establish the number of editions containing the Gospel text only (without other books of the Holy Scripture). Information included in catalogues and scientific publications suggested that before the year 1800 Cyrillic tetragospels were printed about 120 times and eleven times in Lvov. Verification of information allowed to reduce the number of liturgical Gospels from Lvov to eight: seven editions from the Printing House of the Dormition Stauropegion Brotherhood and one from the Printing House of Michael Slozka.
Artykuł został poświęcony cyrylickim starym drukom tetraewangelii drukowanym we Lwowie. Głównym jego celem było uściślenie liczby wydań zawierających wyłącznie tekst Ewangelii (bez pozostałych ksiąg Pisma Świętego). Informacje zawarte w katalogach i publikacjach naukowych wskazały, że do 1800 roku cyrylickie tetraewangelie drukowano około 120 razy, w tym jedenaście razy we Lwowie. Weryfikacja tych informacji umożliwiła uściślić dokładną liczbę liturgicznych Ewangelii wydanych we Lwowie: siedem w oficynie Bractwa Stauropigialnego pw. Zaśnięcia Bogurodzicy i jedna w zakładzie Michała Ślozki.
Afiliacja: Wydział Teologiczny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
E-mail: jostap@wp.pl; jostap@chat.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6302
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.21
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.