REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Elpis, 2017, T. 19 : [26]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

 1. Paweł Gocko
  Mistyczne znaczenie ognia
 2. Adam Musiuk
  Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu
 3. Antoni Mironowicz
  Orthodox Church in Tsar Russia
 4. o. Marek Ławreszuk
  Rodzina, duchowny i ich miejsce przy umierającym człowieku
 5. А.В. Тимофеев
  Византийский неоплатонизм и западная средневековая мистика: реминисценции христологии Максима Исповедника в учении Бернарда Клервоского
 6. Kamila Pawełczyk-Dura
  Spory o patriarchat symbolem zakończenia epoki synodalnej w dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX wieku
 7. Marcin Mironowicz
  Działalność szkoły brackiej w Mohylewie od II połowy XVI wieku do XVIII wieku
 8. o. Павел Бочков
  Обзор неканонических православных юрисдикций Новосибирской области
 9. Daniel Sawicki
  Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego
 10. o. Marek Ławreszuk
  Cisza w nabożeństwie prawosławnym
 11. Natallia Harkovich
  Sąd cerkiewny nad Stefanem Zyzanią w kontekście stosunków wiernych i hierarchii prawosławnej w Rzeczypospolitej u schyłku XVI wieku
 12. Irena Saszko
  „Nie dawajcie miejsca diabłu!” (Ef 4,27) Walka duchowa w ascetycznym doświadczeniu pierwszych mnichów ruskich na podstawie Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego
 13. Tomasz Tarasiuk
  Żeby ośmielić się tworzyć trzeba mieć odwagę myślenia. Czyli ikonografia prof. Jerzego Nowosielskiego jako wyraz świadomości religijnej
 14. Magdalena Ickiewicz-Sawicka
  Kulturowe i duchowe dziedzictwo narodów bałkańskich w kontekście dokumentów UNESCO ze szczególnym uwzględnieniem serbskiej slavy
 15. ks. Jarosław Szczur
  Restytucja patriarchatu na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (1917-1918)
 16. В.Б. Помелов, Л.Г Сахарова, В.А. Сахаров
  Просветительская деятельность епископа Лаврентия (Горки) на Вятской земле
 17. Tomasz Kuprjanowicz
  Św. Paisjusz (Wieliczkowski) i duchowe skarby św. Góry Atos dla Rosji
 18. Krystyna Stawecka
  Szesnastowieczne pobizantyńskie freski z Supraśla w świetle dokumentacji konserwatorskiej – historia zniszczeń
 19. Antoni Mironowicz
  Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku
 20. ks. Andrzej Baczyński
  Zarys nauki o sakramentach w Kościele prawosławnym i rzymskokatolickim
 21. Jerzy Ostapczuk
  O liczbie cyrylickich starych druków tetraewangelii ze Lwowa
 22. bp Andrzej Borkowski
  Sztuka modlitwy w doświadczeniu filokalistycznym Emiliana (Vafeidisa) Simonopetrity
 23. прот. Ростислав Ярема
  Бизнес и нравственность: противоречие или сопутствие
 24. o. ihumen Sergiusz (Bogdan Matwiejczuk),
  Towarzystwo im. Michała Kaczkowskiego
 25. rev. Rostislav Yarema
  The phenomenon of charity in Russia: characteristic features
 26. Давид Рахимов, Иванов Сергей Александрович
  Богословская оценка экономики или Экономика глазами православного богослова

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 26 z 26
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2017Spory o patriarchat symbolem zakończenia epoki synodalnej w dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX wiekuPawełczyk-Dura, Kamila--
2017Византийский неоплатонизм и западная средневековая мистика: реминисценции христологии Максима Исповедника в учении Бернарда КлервоскогоТимофеев, А. В.--
2017Rodzina, duchowny i ich miejsce przy umierającym człowiekuŁawreszuk, Marek--
2017Orthodox Church in Tsar RussiaMironowicz, Antoni--
2017Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP w SupraśluMusiuk, Adam--
2017Mistyczne znaczenie ogniaGocko, Paweł--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 26 z 26