REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6269
Tytuł: Kulturowe i duchowe dziedzictwo narodów bałkańskich w kontekście dokumentów UNESCO ze szczególnym uwzględnieniem serbskiej slavy
Inne tytuły: Cultural and spiritual heritage of the peoples of the Balkans in the context of UNESCO documents on the example of the Serbian Slava
Autorzy: Ickiewicz-Sawicka, Magdalena
Słowa kluczowe: culture
cultural heritage
immaterial heritage of humanity
Balkan nations
Serbian slava
kultura
kulturowe dziedzictwo
niematerialne dziedzictwo ludzkości
narody bałkańskie
serbska slava
Data wydania: 2017
Data dodania: 2-lut-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 113-119
Abstrakt: The article titled „Cultural and spiritual heritage of the peoples of the Balkans in the context of UNESCO documents on the example of Serbia” consists of three main parts. The first one contains a description of the cultural heritage of humanity in the light of the international instruments and presents selected theoretical concepts concerning the discussed topics. The second part refers to the cultural heritage of selected Balkan nations, the next part of the Serbian Slava presented as an example of intangible heritage of humanity nations of southern Slavs. The text contains an introduction and conclusions.
Artykuł pt. składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera opis dziedzictwa kulturowego ludzkości w świetle dokumentów międzynarodowych oraz prezentuje wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące poruszanej w nim tematyki. Druga część odnosi się do spuścizny kulturowej wybranych narodów bałkańskich, trzecia zaś prezentuje serbską slavę jako przykład niematerialnego dziedzictwa ludzkości narodów południowych Słowian. Tekst opatrzony jest wstępem i wnioskami końcowymi.
Afiliacja: Katedra Ekonomi i Nauk Społecznych, Politechnika Białostocka, Polska
E-mail: madziak11@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6269
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.14
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_M_Ickiewicz-Sawicka_Kulturowe_i_duchowe_dziedzictwo_narodow_balkanskich.pdf495,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.